MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 96/2021/TT-BTC

Hà Nội, ngày 11 mon 11 năm 2021

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG MẪU BIỂUSỬ DỤNG trong CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN

Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư;

Bộ trưởng bộ Tài chính phát hành Thông tư hình thức vềhệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn quyết toán

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này giải pháp về chủng loại biểu và việc áp dụng mẫubiểu trong công tác quyết toán gồm:

1. Hệ thống mẫu biểu áp dụng trong công tác quyếttoán vốn đầu tư chi tiêu công nguồn chi tiêu nhà nước theo năm ngân sách (quyết toántheo niên độ).

2. Hệ thống mẫu biểu thực hiện trong công tác làm việc quyếttoán vốn đầu tư công dự án hoàn thành (không bao hàm các dự án đầu tư chi tiêu theophương thức đối tác doanh nghiệp công tư).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tứ này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cánhân tham gia, triển khai hoặc có tương quan đến công tác làm việc quyết toán theo niên độ,quyết toán vốn chi tiêu công dự án công trình hoàn thành.

Điều 3. Hệ thống mẫu biểu thực hiện trong công tác làm việc quyếttoán theo niên độ

1. Report quyết toán vốn đầu tư chi tiêu công nguồn ngân sáchnhà nước theo năm ngân sách: mẫu mã số01/QTNĐ.

2. Báo cáo về việc tiến hành vốn chi tiêu các dự ánquan trọng đất nước sử dụng vốn ngân sách nhà nước (do Quốc hội quyết định) củachủ đầu tư: mẫu mã số 02/QTNĐ.

3. Báo cáo quyết toán vốn chi tiêu công nguồn ngân sáchnhà nước theo năm giá cả của bộ, cơ sở trung ương: mẫu mã số 03/QTNĐ.

4. Report quyết toán vốn chi tiêu công nguồn ngân sáchnhà nước theo năm ngân sách do địa phương quản lí lý: mẫu số 04/QTNĐ.

5. Báo cáo về việc triển khai vốn đầu tư các dự ánquan trọng tổ quốc sử dụng vốn chi tiêu nhà nước (do Quốc hội quyết định) củacơ quan công ty quản: mẫu mã số 05/QTNĐ.

6. Báo cáo tổng phù hợp quyết toán vốn chi tiêu công nguồnngân sách bên nước của các bộ, cơ quan tw theo năm ngân sách: mẫu số 06/QTNĐ.

7. Report chi máu quyết toán vốn chi tiêu công nguồnngân sách công ty nước của những bộ, cơ quan trung ương theo năm ngân sách: chủng loại số 07/QTNĐ.

8. Report quyết toán vốn đầu tư công mối cung cấp ngân sáchnhà nước của các địa phương theo năm ngân sách: mẫu số 08/QTNĐ.

9. Thông tin thẩm định quyết toán vốn đầu tư công nguồnngân sách bên nước theo năm ngân sách: chủng loại số 09/QTNĐ.

Điều 4. Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác làm việc quyếttoán vốn đầu tư công dự án hoàn thành

Thông tin, số liệu được mang tại thời khắc chủ đầu tưkhóa sổ lập báo cáo quyết toán.

1. Báo cáo tổng đúng theo quyết toán vốn đầu tư dự án hoànthành: mẫu mã số 01/QTDA.

Xem thêm: Video Hướng Dẫn Download Tài Liệu Trên 123Doc.Org, Cách Sao Văn Bản Từ 123Doc

2. Hạng mục văn bản: mẫu mã số 02/QTDA.

3. Bảng so sánh số liệu: mẫu mã số 03/QTDA.

4. Bỏ ra tiết túi tiền đầu tư đề xuất quyết toán: chủng loại số 04/QTDA.

5. Chi tiết tài sản dài hạn (tài sản nắm định) mớităng: chủng loại số 05/QTDA.

6. Cụ thể tài sản ngắn hạn: mẫu số 06/QTDA.

7. Cụ thể giá trị đồ gia dụng tư, trang bị tồn đọng: mẫu mã số 07/QTDA.

8. Tình trạng công nợ của dự án: mẫu số 08/QTDA.

9. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư chi tiêu dự án chấm dứt đốivới trọng trách quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, dự án công trình sử dụng vốn đầu tư chi tiêu côngdừng thực hiện vĩnh viễn không có cân nặng thi công xây dựng, lắp ráp thiết bịđược nghiệm thu: mẫu số 09/QTDA.

10. Report kết quả phê chú ý tổng quyết toán vốn đầu tư chi tiêu dự án quantrọng quốc gia, dự án công trình nhóm A trả thành: mẫu số 10/QTDA.

11. đưa ra quyết định phê thông qua quyết toán vốn đầu tư dự án(dự án thành phần, tiêu dự án công trình độc lập, công trình, hạng mục công trình) hoànthành: mẫu số 11/QTDA.

12. Report tình hình quyết toán vốn đầu tư chi tiêu công dựán xong hàng năm: chủng loại số 12/QTDA.

13. Phiếu giao dìm Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư chi tiêu dự ánhoàn thành: chủng loại số 13/QTDA.

14. Report quyết toán vốn đầu tư dự án xong (đốivới những dự án vày Ủy ban nhân dân cấp cho xã quản lý): mẫu số 14/QTDA.

15. Bảng đối chiếu số liệu (đối với những dự án bởi Ủyban nhân dân cấp cho xã quản ngại lý): mẫu số15/QTDA.

Điều 5. áp dụng mẫu biu

1. Đối cùng với quyết toán theo niên độ:

d) Đối cùng với vốn đầu tư công nguồn giá thành nhà nướcdo bộ, cơ quan trung ương quản lý:

- cơ quan kiểm soát, thanh toán cấp huyện báo cáotheo mẫu số 06/QTNĐ, mẫu số 07/QTNĐ gửi ban ngành kiểm soát,thanh toán cấp tỉnh;

- phòng ban kiểm soát, giao dịch thanh toán cấp tỉnh báo cáo theoMẫu số 06/QTNĐ, mẫu mã số 07/QTNĐ gửi phòng ban kiểm soát,thanh toán cấp trung ương;

đ) Đối cùng với vốn chi tiêu công nguồn túi tiền nhà nướcdo Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh, cung cấp huyện quản ngại lý:

e) Đối cùng với vốn chi tiêu công nguồn ngân sách nhà nướcdo Ủy ban nhân dân cấp xã quản ngại lý:

i) những bộ, phòng ban trung ương, các Sở Tài chính, cơquan kiểm soát, thanh toán cấp trung ương gửi report quyết toán theo niên độ vềBộ Tài bao gồm và gửi dữ liệu về cỗ áo thư điện tử vudautu

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *