I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞ
NG NĂM 2022

1. Văn bản tổng kết

1.1. Các cơ quan, đối chọi vị, địa phương đánh giá tác dụng việc triển khai tiến hành công tác thi đua, tán dương năm 2022. Tập trung vào các nội dung sau:

a) Đối với những cụm, khối thi đua của tỉnh:

- kết quả thực hiện các phong trào thi đua, những chỉ tiêu thi đua năm 2022 của cụm, khối và bài toán phát động, triển khai các phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu trách nhiệm công tác được giao của từng đối kháng vị, địa phương vào cụm, khối thi đua.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

- Những chiến thuật trong tổ chức thực hiện; tồn tại, tiêu giảm trong hoạt động của cụm, khối thi đua.

- Bình xét đề nghị khuyến mãi Cờ thi đua của chính phủ, Cờ thi đua và bởi khen của ubnd tỉnh cho các đơn vị trong cụm, khối có thành tích xuất dung nhan trong trào lưu thi đua năm 2022.

- Phương hướng trọng trách công tác thi đua khen thưởng năm 2023.

- Suy tôn cụm trưởng, Khối trưởng, nhiều phó, Khối phó các cụm, khối thi đua năm 2023.

b) Đối với các cơ quan, đối kháng vị, địa phương:

- Xác định, phương hướng trách nhiệm trọng tâm công tác làm việc thi đua, tán dương năm 2023.

- Bình xét thi đua, tán thưởng theo thẩm quyền cùng đề nghị những cấp khen thưởng cho những tập thể, cá nhân thuộc làm chủ của cơ quan, 1-1 vị, địa phương gồm thành tích xuất dung nhan trong công tác.

1.2. Phương thức tổng kết

a) vấn đề tổng kết được tiến hành từ cơ sở; bình xét, đề xuất khen thưởng phải bao gồm xác, công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn chỉnh quy định tại pháp luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) những cụm, khối thi đua của tỉnh tổ chức triển khai tổng kết, bình xét thi đua, tâng bốc năm 2022 trên đại lý việc triển khai các nội dung, chỉ tiêu thi đua sẽ đăng ký; tác dụng thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị thành viên trong cụm, khối thi đua.

c) các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai tổng kết công tác làm việc thi đua, khen thưởng, triển khai trọng trách công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, gắn với câu hỏi tổng kết triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

2. Phương hướng, trọng trách công tác thi đua, tán thưởng năm 2023

2.2. Thường xuyên triển khai tiến hành có công dụng phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn new nâng cao, kiểu dáng mẫu”, cải thiện chất lượng các tiêu chuẩn ở những xã vẫn đạt chuẩn Nông xóm mới cải thiện hướng đến sản xuất nông thôn new kiểu mẫu; phong trào thi đua “Doanh nghiệp nam giới Định hội nhập cùng phát triển”; trào lưu thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; trào lưu thi đua “Đẩy mạnh cải tân hành bao gồm tỉnh nam Định quy trình 2021-2025” gắn thêm với liên tiếp thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh phái nam Định thi đua tiến hành văn hóa công sở” quá trình 2019-2025, góp phần nâng cao chất lượng, tác dụng công tác cải cách hành chính, cải thiện năng lực tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh cấp tỉnh đồng thời đính thêm với việc cải thiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ, hình thành phong thái ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội hình cán bộ, công chức, viên chức.

2.3. Các cụm, khối thi đua công ty động, sáng tạo đổi mới phương thức hoạt động, cân xứng với đặc điểm và điều kiện ví dụ của từng Cụm, khối. Các sở, ban, ngành, chiến trường Tổ quốc và tổ chức chính trị - xóm hội tỉnh, các huyện, thành phố ví dụ hóa đông đảo nội dung, tiêu chí thi đua cho tương xứng với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng thi đua cùng tình hình thực tế các đối chọi vị, địa phương để tổ chức triển khai mang lại công dụng cao nhất.

2.4. Liên tục quan trung ương biểu dương, tôn vinh khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng các thành tích đạt được; thực hiện công khai minh bạch dân nhà bình xét trường đoản cú cơ sở, tăng tỷ lệ khen thưởng so với người lao rượu cồn trực tiếp. Chú trọng câu hỏi phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những mô hình, nổi bật tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua phạt triển, thực tế hiệu quả.

II. BÌNH XÉT, ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞ
NG NĂM 2022

1. Bình xét thi đua và ý kiến đề xuất khen thưởng

1.1. Thương hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

a) thương hiệu thi đua

- Đối với tập thể: đồng đội lao đụng tiên tiến, Đơn vị tiên tiến và phát triển (đối với lực lượng vũ trang); bè bạn lao cồn xuất sắc, Đơn vị quyết chiến hạ (đối với lực lượng vũ trang); Cờ thi đua của ủy ban nhân dân tỉnh; Cờ thi đua của chủ yếu phủ.

- Đối cùng với cá nhân: Lao hễ tiên tiến, đồng chí tiên tiến (đối cùng với lực lượng vũ trang); chiến sĩ thi đua cơ sở; đồng chí thi đua cung cấp tỉnh; chiến sỹ thi đua toàn quốc.

b) hiệ tượng khen thưởng: Giấy khen; bởi khen của quản trị UBND tỉnh; bằng khen của Thủ tướng cơ quan chính phủ và Huân chương.

1.3. Một số để ý khi xét, đề nghị khen thưởng cho đối tượng người sử dụng là doanh nghiệp, doanh nhân, hộ gia đình, nông dân, công nhân, bạn lao hễ

a) các cơ quan, đối kháng vị, địa phương xét đề nghị cho các doanh nghiệp, bắt tay hợp tác xã, cá thể là fan đứng đầu những doanh nghiệp, bắt tay hợp tác xã có vận động sản xuất marketing ổn định từ 02 năm tiếp tục trở lên so với khen thưởng cấp tỉnh và từ 05 năm tiếp tục trở lên đối với khen thưởng cung cấp Nhà nước (tính đến thời gian xét khen thưởng), có thành tích xuất sắc góp sức cho phát triển kinh tế - buôn bản hội của địa phương và phải bảo vệ các điều kiện sau:

- Chấp hành đầy đủ, kịp thời những nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu giá cả theo pháp luật của pháp luật.

- Đảm bảo đời sống, bài toán làm ổn định cho tất cả những người lao động; thực hiện tốt chế độ, chế độ đối với những người lao động.

- Thực hiện giỏi quy định của luật pháp về thuế, đầu tư, khu đất đai, xây dựng, bảo đảm an toàn môi trường, bình yên lao động, phòng chống nổ và cháy và các quy định không giống của điều khoản có tương quan đến chuyển động sản xuất kinh doanh.

- lành mạnh và tích cực tham gia góp sức các vận động xã hội, tự thiện, nhân đạo, gia nhập các phong trào do địa phương địa điểm doanh nghiệp đóng trên địa phận tổ chức phạt động.

b) UBND các huyện, tp xét khen thưởng và đề nghị chủ tịch UBND tỉnh, Thủ tướng chủ yếu phủ tặng Bằng khen cho mái ấm gia đình gương mẫu mã chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật ở trong phòng nước, có góp sức về công sức, đất đai và gia sản cho địa phương, thôn hội; dân cày có quy mô sản xuất kết quả và ổn định từ 02 năm liên tục trở lên, được cấp tất cả thẩm quyền công nhận, giúp đỡ hộ dân cày khác sản xuất kinh doanh, thoát nghèo và tạo vấn đề làm ổn định cho người lao động.

c) Liên đoàn Lao cồn tỉnh công ty trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị xét đề nghị chủ tịch UBND tỉnh khuyến mãi Bằng khen đến công nhân, người lao động có thành tích xuất sắc, vượt trội trong phong trào thi đua “Lao rượu cồn giỏi, lao hễ sáng tạo” 02 năm liên tục trở lên; có sáng kiến trong lao động, thêm vào được công nhận và vận dụng mang lại lợi ích cho cơ quan, đối kháng vị; có đóng góp trong vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, trợ giúp đồng nghiệp để cải thiện trình độ siêng môn, tay nghề.

1.4. Số lượng: đề nghị tặng ngay Huân chương, Cờ thi đua của thiết yếu phủ, bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Cờ thi đua, danh hiệu “Tập thể lao cồn xuất sắc” và bởi khen của ủy ban nhân dân tỉnh: tiến hành như năm 2021.

2. Một số xem xét khi bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

2.1. Đối với cụm, khối thi đua của tỉnh: Bình xét thi đua, khen thưởng yêu cầu gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao của các đơn vị, địa phương; các chuyển động trong công tác làm việc phòng, chống dịch Covid-19 theo lãnh đạo của tỉnh với cơ quan chuyên môn; hiệu quả thực hiện nay Chỉ số cách tân hành chính, chuyển đổi số, công tác phòng, chống tham nhũng và câu hỏi chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ với được khối thi đua suy tôn, bình xét. Những Cụm, khối thi đua chỉ bình xét đề nghị khuyến mãi Cờ thi đua của chủ yếu phủ, Cờ thi đua và bằng khen của ủy ban nhân dân tỉnh thành tích xuất sắc trong trào lưu thi đua năm 2022.

2.2. Những cơ quan, đối chọi vị, địa phương tổ chức bình xét thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá thể thuộc phạm vi thống trị gắn cùng với kết quả chấm dứt nhiệm vụ công tác, bài toán đánh giá, xếp các loại tập thể, cá thể hàng năm; lấy tác dụng đánh giá, xếp loại làm địa thế căn cứ xem xét đề xuất danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

a) Đối với cá nhân là cấp cho trưởng phải gắn với các kết quả của cơ quan, 1-1 vị, địa phương cá nhân được giao phụ trách.

b) Đối với cá nhân là Đảng viên khi kiến nghị khen thưởng buộc phải được cấp bao gồm thẩm quyền đánh giá, thừa nhận là Đảng viên “hoàn thành giỏi nhiệm vụ” trở lên.

2.3. Đối cùng với Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo, Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra thuộc UBND các huyện, tp tham gia bình xét thi đua cùng với khối các Sở, ngành văn hóa truyền thống xã hội, Khối thi đua các phòng, ban của huyện, thành phố. Kết quả bình xét ý kiến đề xuất của Khối thi đua là căn cứ để xét đề nghị khuyến mãi Cờ thi đua của cơ quan chỉ đạo của chính phủ và Cờ thi đua của ubnd tỉnh vào dịp hoàn thành năm học tập 2022-2023.

2.5. Khi xét đề nghị quản trị nước, Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ khen thưởng theo công huân và thành tích đã đạt được phải lấy tác dụng khen thưởng thành tích trọn vẹn trong công tác làm việc của bè lũ và cá thể (khen thưởng thành tích tiến hành nhiệm vụ công tác hàng năm) làm căn cứ để xét khen thưởng. Công dụng khen thưởng theo siêng đề, theo đợt, khen thưởng tự dưng xuất được ghi nhận với ưu tiên khi xét khen thưởng.

2.6. Không khen thưởng so với tập thể, cá nhân đang trong thời hạn cơ quan có thẩm quyền coi xét, thực hành kỷ biện pháp hoặc đã điều tra, thanh tra, soát sổ khi có dấu hiệu vi phạm luật hoặc có đối chọi thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh, làm cho rõ.

2.7. Thủ trưởng những cơ quan, đơn vị, địa phương phụ trách về thủ tục và ngôn từ hồ sơ trình khen thưởng, gồm: hồ sơ, thủ tục, quy trình, tính đúng chuẩn của kết quả và các nội dung liên quan đến tiến hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

3. Thủ tục, hồ sơ ý kiến đề nghị khen thưởng

3.2. Tờ trình ý kiến đề nghị khen thưởng và Biên bạn dạng họp của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng cùng Biên bạn dạng họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng có tác dụng riêng từng các loại (có Phụ lục kèm theo)

b) Tờ trình kiến nghị khen thưởng cùng Biên phiên bản họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tương ứng với câu chữ thành phần làm hồ sơ theo hình thức tại quyết định 318/QĐ-BNV của cục Nội vụ và ra quyết định số 1109/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Tờ trình đề xuất khen thưởng phải khá đầy đủ căn cứ pháp lý, thay thể:

- Cần báo cáo rõ về bài toán có đáp ứng quy định hiện hành về hồ sơ, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn chỉnh của những tập thể, cá nhân trình khen thưởng; nêu rõ ngôn từ chưa đáp ứng quy định điều khoản (nếu có).

- Nội dung đề xuất khen thưởng phải cân xứng với thành tựu của tập thể, cá thể đạt được; thành tích khen thưởng bắt buộc cụ thể, rõ ràng.

3.3. Report thành tích đề nghị khen thưởng tiến hành theo mẫu công cụ tại phụ lục dĩ nhiên Nghị định số 91/2017/NĐ-CP (có Phụ lục kèm theo)

- report thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị tâng bốc phải phù hợp với hình thức, mức hạng khen thưởng theo quy định; Không cần sử dụng mẫu report thành tích mô hình này thay thế sửa chữa bằng report thành tích mô hình khen thưởng khác. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen thưởng phụ trách đối với chứng thực về câu hỏi chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật của nhà nước; việc xong xuôi xuất sắc nhiệm vụ công tác trình độ và công tác làm việc Đảng của tập thể, cá thể đề nghị khen thưởng; công nhận hiệu quả áp dụng cùng phạm vi ảnh hưởng của những sáng kiến, đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học để triển khai căn cứ xét khen thưởng.

- Đối với đề nghị tặng ngay danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cho tỉnh”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” hồ nước sơ gởi kèm báo cáo tóm tắt sáng sủa kiến, đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học, bạn dạng sao văn bạn dạng công nhận phạm vi ảnh hưởng của cơ quan bao gồm thẩm quyền hoặc đưa ra quyết định công nhận đạt giải tại những cuộc thi, hội thi trí tuệ sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh.

- Đối cùng với những đơn vị và cá thể là thủ trưởng đơn vị chức năng có nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, report thành tích kiến nghị khen thưởng phải gồm trích lục cùng nội dung xác nhận của cơ quan Nhà nước tất cả thẩm quyền vấn đề thực hiện cơ chế bảo hiểm xóm hội so với người lao động; việc tiến hành nghĩa vụ nộp ngân sách; đảm bảo an toàn môi trường, bình an vệ sinh lao động, bình yên vệ sinh thực phẩm.

Việc đề xuất các bề ngoài khen thưởng đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm toán theo hình thức của Luật truy thuế kiểm toán Nhà nước và phương pháp Kiểm toán độc lập phải có report kết quả truy thuế kiểm toán của cơ quan kiểm toán có thẩm quyền trong thời gian 05 thời gian trước thời điểm đề xuất khen thưởng. Đối với công ty lớn không thuộc đối tượng người tiêu dùng kiểm toán trong báo cáo thành tích đề nghị nêu địa thế căn cứ không thuộc đối tượng kiểm toán.

Đối với công ty lớn đề nghị tặng ngay Cờ thi đua của chính phủ thuộc đối tượng người sử dụng kiểm toán đề xuất có báo cáo kết quả kiểm toán (nếu chưa tồn tại kết quả kiểm toán thì sau thời điểm có công dụng kiểm toán triển khai trình tâng bốc theo lý lẽ và đảm bảo thời gian trình theo phương tiện tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP của chính phủ.

- tác dụng đánh giá, xếp loại, thừa nhận mức độ dứt nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác làm việc đảng của tập thể, cá thể thể hiện tại trong report phải tất cả số/ngày, tháng, năm của đưa ra quyết định (hoặc số/ngày, tháng, năm của văn bản công dìm của cấp gồm thẩm quyền).

- Phần xác nhận báo cáo thành tích của cấp cho trình khen yêu cầu ghi rõ:

+ chứng thực kết quả review việc dứt xuất sắc trách nhiệm hàng năm của tập thể, cá nhân trong thời gian xét ý kiến đề xuất khen thưởng (đối cùng với từng danh hiệu thi đua, vẻ ngoài khen thưởng).

+ vấn đề chấp hành mặt đường lối, công ty trương của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật của phòng nước.

+ xác thực phạm vi hình ảnh hưởng, kết quả áp dụng của sáng sủa kiến, chiến thuật công tác, đề tài nghiên cứu khoa học của cá thể làm căn cứ đề xuất khen thưởng.

3.4. Con số Tờ trình, biên bản, report thành tích

- Tờ trình với biên bản họp của Hội đồng Thi đua, tán thưởng kèm theo report thành tích: 01 bản cho từng thương hiệu thi đua và hiệ tượng khen thưởng.

- báo cáo thành tích đề nghị khuyến mãi Huân chương các loại: 03 cỗ (bản chính).

- report thành tích đề nghị tặng Cờ thi đua của chủ yếu phủ, bởi khen của Thủ tướng bao gồm phủ: 02 bộ (bản chính).

- báo cáo thành tích ý kiến đề xuất UBND tỉnh khen thưởng (Cờ thi đua, cộng đồng lao động xuất sắc, chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và bằng khen): 01 bộ (bản chính).


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

QUỐC HỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Luật số: 06/2022/QH15

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2022

LUẬT

THI ĐUA, KHEN THƯỞ
NG

Căn cứ Hiến pháp nước cùng hòa làng hội chủnghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật Thi đua, khen thưởng.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

Luật này vẻ ngoài về đối tượng,phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự và thủ tục thi đua, khen thưởng.

Điều 2. Đốitượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với cá nhân, tập thể, hộgia đình người việt Nam; cá nhân, đồng đội người nước ta định cư ở nước ngoài;cá nhân, tập thể người nước ngoài.

Điều 3. Giảithích trường đoản cú ngữ

Trong quy định này, những từ ngữ dướiđây được đọc như sau:

1.Thi đualàhoạt động có tổ chức do người có thẩm quyền phát động vớisự thâm nhập tự nguyện của cá nhân, tập thể, hộ giađình.

2.Danh hiệu thi đualàhình thức ghi nhận, biểu dương, vinh danh và khuyến khích bằnglợi ích vật dụng chất đối với cá nhân, tập thể, hộ mái ấm gia đình có thành tựu trong thi đua.

3.Khen thưởnglàviệc ghi nhận, biểu dương, vinh danh và khuyến khích bằng tiện ích vật hóa học đối vớicá nhân, tập thể, hộ mái ấm gia đình có các kết quả trong xâydựng và đảm bảo Tổ quốc.

4. Sáng tạo độc đáo là giải pháp cótính bắt đầu về kỹ thuật, quản lí lý, tác nghiệp, ứngdụng văn minh kỹ thuật đem đến hiệu quả, lợi íchthiết thực đã được vận dụng tại cơ sở, có tác dụng nhân rộng và được cấp bao gồm thẩmquyền công nhận.

5. Bộ, ban, ngành,tỉnh bao gồm Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc bao gồm phủ; Tòaán nhân dân buổi tối cao; Viện kiểm sátnhân dân buổi tối cao; công sở Trungương Đảng, những ban của Đảng và tương tự ở trung ương; công sở Quốchội; Văn phòng chủ tịch nước;Kiểm toán bên nước; Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc vn và cơ quantrung ương của các tổ chức bao gồm trị - làng mạc hội,tổ chức bao gồm trị làng hội - nghề nghiệp có tổ chức đảng đoàn hoặc có tổ chức đảngthuộc Đảng bộ khối các cơ quan trung ương; Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực ở trong trung ương.

6. Năm tròn là số thời gian kỷ niệm gồm chữ sốcuối thuộc là “0”.

Điều 4. Mụctiêu của thi đua, khen thưởng

1. Mục tiêu của thi đua là nhằm mục tiêu động viên, thuhút, khuyến khích rất nhiều cá nhân, tập thể, hộ gia đình phát huy truyền thống lâu đời yêunước, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo vươn lên dứt tốt nhiệm vụ,đạt được thành tích tốt nhất có thể trong kiến tạo và bảo đảm an toàn Tổ quốc vì kim chỉ nam dângiàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Kim chỉ nam của tâng bốc là nhằm khuyếnkhích, cổ vũ cá nhân, tập thể, hộ mái ấm gia đình hăng hái thi đua; ghi dìm công lao,thành tích của cá nhân, tập thể, hộ mái ấm gia đình trong desgin và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 5. Nguyêntắc thi đua, khen thưởng

1. Vấn đề thi đua được thực hiệntheo những nguyên tắc sau đây:

a) từ nguyện, từ giác, công khai,minh bạch;

b) Đoàn kết, bắt tay hợp tác và cùng pháttriển.

2.Việc tâng bốc được thựchiện theo các nguyên tắc sau đây:

a) thiết yếu xác, công khai, minh bạch,công bằng, kịp thời;

b) bảo đảm an toàn thống nhất giữa hình thức,đối tượng khen thưởng và công trạng, thành tựu đạt được;

c) Một bề ngoài khen thưởng có thểtặng nhiều lần cho một đối tượng; ko khen thưởng các lần, các hình thứccho một thành tựu đạt được; các kết quả đến đâu khen thưởng mang đến đó;

d) chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể, hộgia đình thẳng lao động, sản xuất, tởm doanh; cá nhân, tập thể công tác làm việc ởđịa bàn biên giới, bên trên biển, hải đảo, vùng bao gồm điều kiện tài chính - buôn bản hội đặcbiệt cạnh tranh khăn.

3.Bảo đảm bình đẳng giớitrong thi đua, khen thưởng.

Điều 6. Danhhiệu thi đua

1. Danh hiệu thi đua đối với cánhân.

2. Thương hiệu thi đua đối với tậpthể.

3. Thương hiệu thi đua so với hộgia đình.

Điều 7.Căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua

1. Trào lưu thi đua.

2. Thành tích thi đua.

3. Tiêu chuẩn chỉnh danh hiệu thiđua.

Điều 8.Các loại hình khen thưởng

1. Khen thưởng công tích làkhen thưởng cho cá nhân, tập thể liên tiếp có thành tựu xuất sắc đẹp trong xâydựng và đảm bảo an toàn Tổ quốc.

2. Khen thưởng bỗng nhiên xuất làkhen thưởng kịp thời cho cá nhân, tập thể, hộgia đình lập được các kết quả xuất sắc bỗng dưng xuất.

3. Tán dương phongtrào thi đua là khen thưởng đến cá nhân, tập thể, hộgia đình bao gồm thành tích xuất nhan sắc trong các phong trào thi đuado cấp có thẩm quyền phạt động, chỉ đạo trong thờigian ví dụ hoặc thi đua theo chuyên đề ship hàng nhiệmvụ thiết yếu trị của Đảng, nhà nước.

4. Khen thưởng quy trình cốnghiến là tán dương cho cá thể có quá trình tham gia vận động lâu dàitrong các giai đoạn phương pháp mạng hoặc trong xuất bản và đảm bảo Tổ quốc, giữ phục vụ lãnh đạo, thống trị trong ban ngành nhà nước, đơn vị chức năng sựnghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xóm hội, tổ chức triển khai chính trị buôn bản hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chứcxã hội - nghề nghiệp và công việc được Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ, cócông lao, thành tích góp sức vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

5. Tâng bốc theo niên hạnlà tâng bốc cho cá thể thuộc Quân nhóm nhân dân cùng Công an nhân dân gồm thànhtích, có quá trình công tác trong lực lượng vũ trangnhân dân.

6. Tán dương đối nước ngoài là khen thưởng mang đến cánhân, cộng đồng người việt nam định cư sinh sống nước ngoài; cá nhân, tập thể người nướcngoài bao gồm thành tích đóng góp vào công cuộc xây dừng và đảm bảo an toàn Tổ quốc Việt Nam.

Điều 9.Hình thức khen thưởng

1. Huân chương.

2. Huy chương.

3. Danh hiệu vinh dự nhà nước.

4. “Giải thưởng hồ Chí Minh”,“Giải thưởng đơn vị nước”.

5. Lưu niệm chương.

6. Bằng khen.

7. Giấy khen.

Điều 10.Căn cứ xét khen thưởng

1. Thành tích đạt được.

2. Tiêu chuẩn chỉnh khen thưởng.

3. Điều kiện và yếu tố hoàn cảnh cụthể lập được thành tích.

Điều 11. Quỹ thi đua, khenthưởng

1. Quỹ thi đua, tán thưởng được hiện ra trêncơ sở túi tiền nhà nước, tự quỹ thi đua, tán thưởng của doanh nghiệp, những tổchức tài chính khác, sự đóng góp của cá nhân, tổ chức triển khai trong nước, cá nhân, tổ chứcnước bên cạnh và những nguồn thu khác theo khí cụ của pháp luật.

2. Quỹ thi đua, tâng bốc được dùng để chi tổchức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; chi thưởng so với danh hiệu thiđua, hiệ tượng khen thưởng đến thành tích đạt được trong kiến tạo và đảm bảo Tổquốc; chi in, làm cho hiện đồ vật khen thưởng hoặc tặng kèm phẩm lưu giữ niệm mang lại cá nhân, tậpthể, hộ gia đình.

3. Bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức,đơn vị lập quỹ thi đua, khen thưởng để chi tổ chức triển khai các trào lưu thi đua và thựchiện chủ yếu sách, cơ chế về khen thưởng theo như đúng quy định của pháp luật.

4. Tín đồ ra quyết định khen thưởng gồm trách nhiệmchi thưởng tự quỹ thi đua, khen thưởng do cấp bản thân quản lý; trường hợp chủ tịchnước, thiết yếu phủ, Thủ tướng bao gồm phủ đưa ra quyết định khen thưởng thì phòng ban đã đềnghị khen thưởng phương pháp tại những khoản 2, 3 cùng 4 Điều 83 của Luật này có tráchnhiệm chi thưởng trường đoản cú quỹ thi đua, khen thưởng bởi cấp mình quản lý.

5. Cơ quan chính phủ quy định cụ thể việc thành lập,quản lý và thực hiện quỹ thi đua, khen thưởng.

Điều 12. Hiệnvật khen thưởng

1. Hiện đồ dùng khen thưởng là thành phầm đặc biệt, được bên nước bảo hộ để tặngcho tập thể, hộ gia đình, tặng hoặc truy khuyến mãi cho cá nhânkhi được cấp bao gồm thẩm quyền ra quyết định khen thưởng, tất cả huânchương, huy chương; huy hiệu của danh hiệu “Anh hùng Lực lượng khí giới nhândân”, danh hiệu “Anh hùng Lao động”, danh hiệu “Bà mẹ việt nam anh hùng”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; lưu niệm chương; bằng, cờ, giấy khen của những danh hiệu thi đua với hình thứckhen thưởng.

2. Chínhphủ quy định cụ thể mẫu, màu sắc sắc,số sao, số vạch đến từng loại, hạng huân chương, huy chương, huy hiệu của danh hiệu “Anh hùng Lực lượng tranh bị nhân dân”, danhhiệu “Anh hùng Lao động”, danh hiệu“Bà mẹ việt nam anh hùng”, thương hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, kỷ niệmchương; hóa học liệu, kích cỡ khung những loại huân chương, huy chương, bằng, cờ, giấy khen của các danh hiệu thi đuavà vẻ ngoài khen thưởng; thủ tục cấpđổi, cấp lại hiện vật khen thưởng.

Xem thêm: Cách Import Và Export Database Mysql Bằng Lệnh Trên Terminal

Điều 13.Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng trong công tác làm việc thi đua, khen thưởng

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng trựctiếp lãnh đạo, chỉ huy và phụ trách về công dụng công tác thi đua, khenthưởng; phát hiện nay cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tíchđể tán thưởng theo thẩm quyền hoặc ý kiến đề xuất cấptrên khen thưởng; nhân rộng điển hình tiên tiến; đánh ngân sách chi tiêu tích; chịutrách nhiệm về đưa ra quyết định khen thưởng và việc trình cung cấp trên khen thưởng.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị cótrách nhiệm áp dụng công nghệ thông tin, tân tiến hóa về quản lí lýcông tác thi đua, khen thưởng.

3. Chiến trường Tổ quốc Việt Nam,các tổ chức thành viên của khía cạnh trận, vào phạm vi nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ của mình, triển khai quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều nàyvà có nhiệm vụ sau đây:

a) Tuyên truyền, vận động,động viên các đoàn viên, hộiviên và Nhân dân thực hiện lao lý về thi đua, khen thưởng;

b) tổ chức triển khai hoặc phối hợp vớicơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng tổ chức các trào lưu thiđua;

c) thống kê giám sát việc thực hiệnchính sách, quy định về thi đua, khen thưởng cùng phảnbiện buôn bản hội đối với dự thảo bao gồm sách, điều khoản về thi đua, khen thưởng.

4. Cơ quan báo chí truyền thông có trách nhiệm tiến hành quyđịnh tại khoản 1, khoản 2 Điều này và liên tiếp tuyên truyền nhà trương củaĐảng, thiết yếu sách, pháp luật ở trong phòng nước về thi đua, khen thưởng; tích cực và lành mạnh thamgia phát hiện nay cá nhân, tập thể, hộ gia đình có các kết quả xuất sắc; phổ biến,nêu gương nổi bật tiên tiến, người tốt, câu hỏi tốt, đóng góp thêm phần cổ vũ, khích lệphong trào thi đua. Công tác làm việc tuyên truyền phản ảnh đúng công dụng của phong tràothi đua và công tác khen thưởng; kịp thời phản ánh, đương đầu với các hành vivi phi pháp luật về thi đua, khen thưởng.

5. Cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng tham mưu, giúp vấn đề về công tác thiđua, tán dương có nhiệm vụ sau đây:

a) Tham mưu, đề xuất thực hiện công tác làm việc thi đua, khen thưởng;

b) Thammưu vạc động trào lưu thi đua; thi công chương trình, kế hoạch, câu chữ thi đua;

c) phía dẫn, đôn đốc, kiểm tra bài toán thực hiệncông tác thi đua, khen thưởng; tiếp nhận, xem xét, đánh giá và thẩm định hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu thi đuavà hình thức khen thưởng; trình cấp có thẩm quyền ra quyết định việc khen thưởng;

d) tư vấn sơ kết, tổng kết các trào lưu thiđua.

Điều 14. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức nước ta khi dìm hình thứckhen thưởng của cá nhân, tổ chức triển khai nước ngoài

1. Cá nhân,tổ chức nước ta khi nhận bề ngoài khen thưởng của cánhân, tổ chức nước ngoài phải được phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyềncủa nước cộng hòa thôn hội chủ nghĩa Việt Nam chấp nhận hoặc theo pháp luật của điềuước nước ngoài mà nước cùng hòa làng hội nhà nghĩa vn làthành viên.

2. Bao gồm phủquy định chi tiết Điều này.

Điều 15.Hành vi bị nghiêm cấm trong thi đua, khen thưởng

1. Tổ chức thi đua, khen thưởngtrái với bao gồm sách, pháp luật ở trong nhà nước; lợi dụng thi đua, khen thưởng nhằm vụlợi.

2. Cản trở, nhũng nhiễu,tiêu rất trong công tác thi đua, khen thưởng.

3. Kê khai gian dối, có tác dụng giả hồsơ, xác nhận, đề xuất sai vào thi đua, khen thưởng.

4. Sử dụng quá chức vụ, quyền hạnđể đề nghị, quyết định bộ quà tặng kèm theo danh hiệu thi đua, bề ngoài khen thưởng trái pháp luật.

5. Thực hiện hiện trang bị khen thưởng trái thuầnphong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức nghề nghiệp xã hội, ảnh hưởng tác động xấu mang đến xã hội.

6. Thực hiện quỹ thi đua, khenthưởng trái chính sách của pháp luật.

Chương
II

TỔ CHỨC THIĐUA, DANH HIỆU THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

Điều16. Hình thức, phạm vi tổ chức thi đua

1. Hình thức tổ chức thi đuagồm:

a) Thi đua thường xuyên xuyên;

b) Thi đua theo chăm đề.

2. Phạm vi tổ chức thi đua gồm:

a) Toàn quốc;

b) Bộ, ban, ngành, đoànthể, địa phương;

c) Cụm, khối thi đua vị Hội đồng
Thi đua - Khen thưởng các cấp tổ chức;

d) Cơ quan, tổ chức, đối chọi vị.

Điều17. Câu chữ tổ chức trào lưu thi đua

1. Khẳng định mục tiêu, phạmvi, đối tượng, câu chữ và tiêu chí, thời gian, kế hoạch, biện pháp tổ chứcphong trào thi đua.

2. Phạt động, triển khai, thựchiện trào lưu thi đua.

3. Kiểm tra, tính toán phongtrào thi đua.

4. Tuyên truyền, vạc hiện,bồi dưỡng cùng nhân rộng điển hình tiên tiến.

5. Sơ kết, tổng kết với khenthưởng.

Điều 18. Thẩm quyền vạc động, lãnh đạo phong trào thi đua

1. Chủ tịch nước, Thủ tướng Chínhphủ vạc động, chỉ huy phong trào thi đua trong phạm vi toàn quốc.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, phòng ban thuộc bao gồm phủ, ngườiđứng đầu ban, ngành vạc động, chỉ huy phong trào thi đua vào phạm vi ngành và nghành nghề thuộc thẩm quyền quản lí lý.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân những cấpphát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong phạm vi địa phương.

4. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức,đơn vị phân phát động, lãnh đạo phong trào thi đua vào phạm vi cơ quan, tổ chức,đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 19. Danhhiệu thi đua so với cá nhân

1. “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

2. đồng chí thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh.

3. “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

4. “Lao độngtiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

Điều 20. Danh hiệu thi đua so với tập thể, hộ gia đình

1. Danh hiệuthi đua so với tập thể gồm:

a) “Cờ thi đua của chính phủ”;

b) Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh;

c) “Tậpthể lao hễ xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”;

d) “Tập thểlao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”;

đ) Xã, phường, thị trấn tiêubiểu;

e) Thôn, tổ dân phố văn hóa.

2. Danh hiệuthi đua đối với hộ gia đình là “Gia đình văn hóa”.

Điều 21. Thương hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

1. Danh hiệu“Chiến sĩ thi đua toàn quốc” để tặngcho cá thể đạt những tiêu chuẩn sau đây:

a) bao gồm thành tích xuất dung nhan tiêu biểuđược lựa chọn trong số những cá thể có 02 lần liên tiếp đượctặng danh hiệu chiến sỹ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh;

b) Có ý tưởng sáng tạo đã được áp dụng công dụng và có chức năng nhân rộng trong vn hoặc gồm đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và technology đã đượcnghiệm thu và áp dụng hiệu quả, gồm phạm vi tác động trong toànquốc hoặc mưu trí, sáng chế trong chiến đấu, giao hàng chiến đấu bao gồm phạm vi hình ảnh hưởngtrong toàn quốc.

2. Bạn đứng đầu Bộ, ban, ngành, tỉnh giấc xem xét, công nhận tác dụng vàkhả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng trong cả nước của sáng sủa kiến, chủ đề khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học cùng công nghệ.

Bộ trưởng bộ Quốc phòng, bộ trưởng Bộ Công an xem xét, công nhận sự mưu trí, sáng tạo trong chiếnđấu, ship hàng chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trongtoàn quốc.

Điều 22. Danh hiệu chiến sỹ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh

1. Danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban,ngành, thức giấc để khuyến mãi cho cá thể đạtcác tiêu chuẩn chỉnh sau đây:

a) có thànhtích xuất sắc tiêu biểu vượt trội được lựa chọn trong những những cánhân gồm 03 lần liên tục được khuyến mãi ngay danh hiệu “Chiến sĩ thiđua cơ sở”;

b) bao gồm sáng kiếnđã được áp dụng kết quả và có công dụng nhân rộng trong Bộ, ban, ngành, thức giấc hoặc tất cả đềtài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học vàcông nghệ vẫn được nghiệm thu sát hoạch và vận dụng hiệuquả, gồm phạm vi tác động trong Bộ, ban,ngành, thức giấc hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiếnđấu bao gồm phạm vi tác động trong toàn quân hoặc toàn lực lượng Công an nhân dân.

2. Fan đứngđầu Bộ, ban, ngành, tỉnh giấc xem xét,công nhận hiệu quả và tài năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởngtrong Bộ, ban, ngành, tỉnh giấc của sángkiến, vấn đề khoa học, đề án khoa học, công trình xây dựng khoa học cùng công nghệ.

Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng, bộ trưởng Bộ Công an coi xét, thừa nhận sự mưutrí, sáng tạo trong chiến đấu, ship hàng chiến đấu tất cả phạmvi tác động trong toàn quân hoặc toàn lực lượng Công annhân dân.

Điều 23. Thương hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

Danh hiệu “Chiếnsĩ thi đua cơ sở” để tặng cho cánhân đạt những tiêu chuẩn chỉnh sau đây:

1. Đạt tiêuchuẩn danh hiệu “Lao hễ tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;

2. Hoànthành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng tạo độc đáo được cửa hàng công dấn hoặccó đề tài khoa học, đề án khoa học, côngtrình kỹ thuật và technology đã được nghiệmthu hoặc mưu trí, sáng chế trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị chức năng côngnhận.

Điều 24. Thương hiệu “Lao đụng tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”

1. Danh hiệu“Lao rượu cồn tiên tiến” để tặng kèm chocán bộ, công chức, viên chức, tín đồ lao động đạt những tiêuchuẩn sau đây:

a) xong tốt trọng trách trở lên;

b) Có lòng tin tự lực, từ bỏ cường, đoàn kết, tương trợ,tích cực tham gia phong trào thi đua.

2. Danh hiệu“Chiến sĩ tiên tiến” để tặng ngay choquân nhân, công nhân, công chức, viên chức quốc chống thuộc
Quân nhóm nhân dân; dân quân hay trực, dân quân từ vệ cơđộng; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, côngnhân thao tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân đạt những tiêu chuẩnquy định trên khoản 1 Điều này.

3. Danh hiệu“Lao cồn tiên tiến” để khuyến mãi cho công nhân, nông dân, ngườilao cồn không thuộc đối tượng người dùng quy định trên khoản 1 cùng khoản 2 Điều nàyvà đạt những tiêu chuẩn sau đây:

a) Lao động,sản xuất bao gồm hiệu quả, lành mạnh và tích cực tham gia phong trào thi đua cùng hoạtđộng làng mạc hội;

b) Gương chủng loại chấp hành giỏi chủtrương của Đảng, chủ yếu sách, pháp luật của nhà nước; có đạo đức, lối sống lànhmạnh, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ mọi bạn trong cộng đồng.

4. Bộ, ban, ngành, tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ,quyền hạn của mình, luật chi tiết, hướng dẫn rõ ràng tiêu chuẩn chỉnh xét tặng danh hiệu “Lao đụng tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” cho cá nhân trong cơquan, tổ chức, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền quản lí lý.

5. Bộ Quốc phòng quy định chi tiết tiêu chuẩnxét tặng ngay danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” đốivới dân quân hay trực, dân quân trường đoản cú vệ cơ động.

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnhquy định cụ thể tiêu chuẩn xét tặng kèm danh hiệu “Lao cồn tiên tiến”quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 25. Danh hiệu “Cờ thi đua của chính phủ”

1. Danhhiệu “Cờ thi đua của chủ yếu phủ” để tặng ngay hằng năm đến tập thể tiêu biểu vượt trội xuất sắctrong số các tập thể dẫn đầu cụm, khối thi đua vì chưng Bộ, ban, ngành, thức giấc tổ chứcvà đạt các tiêu chuẩn chỉnh sau đây:

a) có thànhtích xuất sắc, hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua với nhiệmvụ được giao vào năm;

b) Nội cỗ đoànkết; tổ chức triển khai đảng, đoàn thể trong sạch, vững vàng mạnh; mũi nhọn tiên phong trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, phòng tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn buôn bản hộikhác.

2. Danh hiệu “Cờthi đua của bao gồm phủ” để tặng kèm hằngnăm mang lại tập thể đứng vị trí số 1 cụm, khối thi đua bởi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tw tổ chức.

3. Danh hiệu “Cờthi đua của chủ yếu phủ” để tặng chotập thể dẫn đầu trào lưu thi đua vày Thủ tướng thiết yếu phủphát rượu cồn có thời hạn thực hiện từ 05 năm trở lên lúc sơkết, tổng kết phong trào.

4. Chính phủ quy định chi tiếtĐiều này.

Điều 26. Danh hiệu cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh

1. Danh hiệucờ thi đua của Bộ, ban, ngành, thức giấc để tặng kèm hằng năm mang đến tậpthể dẫn đầu phong trào thi đua của cụm, khối thi đua bởi Bộ,ban, ngành, tỉnh tổ chức triển khai và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) hoàn thànhvượt các chỉ tiêu thi đua và trọng trách được giao vào năm; là đồng chí tiêu biểuxuất dung nhan trong Bộ, ban, ngành, tỉnh;

b) Nội cỗ đoànkết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững vàng mạnh; tích cực thực hành huyết kiệm, phòng lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và những tệ nạn làng hộikhác.

2. Danh hiệucờ thi đua của Bộ, ban, ngành, thức giấc để tặng ngay cho tậpthể dẫn đầu phong trào thi đua theo siêng đề vị Bộ, ban,ngành, tỉnh giấc phát hễ có thời hạn thực hiện từ 03 năm trởlên lúc tổng kết phong trào.

3. Bộ,ban, ngành, tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền lợi củamình, pháp luật chi tiết, phía dẫn rõ ràng đối tượng, tiêuchuẩn xét tặng ngay danh hiệu cờ thi đua của
Bộ, ban, ngành, tỉnh.

Điều 27. Thương hiệu “Tập thể lao hễ xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”

1. Danh hiệu “Tập thể lao rượu cồn xuấtsắc” để khuyến mãi hằng năm mang lại tập thể đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) ngừng xuất sắc trách nhiệm đượcgiao;

b) Tích cựctham gia trào lưu thi đua hay xuyên, thiết thực, hiệuquả;

c) bao gồm 100% cá thể trong tập thểhoàn thành nhiệm vụ được giao, trong những số đó có ít nhất là 70%cá nhân giành danh hiệu “Lao hễ tiên tiến”;

d) bao gồm cánhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

đ) Nội cỗ đoàn kết, gương mẫu chấphành xuất sắc chủ trương của Đảng,chính sách, pháp luật của nhà nước.

2. Danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” để tặng kèm cho lũ thuộc lực lượng vũ trang nhân dânđạt các tiêu chuẩn quy định tại các điểma, b, d cùng đ khoản 1 Điều này,có 100% cá thể trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao,trong đó có ít nhất là 70% cá thể đạt danh hiệu “Chiến sĩtiên tiến”.

3. Bộ, ban,ngành, tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền lợi của mình,quy định chi tiết, hướng dẫn ví dụ đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng ngay danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”.

Điều 28. Thương hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”

1. Danh hiệu “Tập thể lao độngtiên tiến” để bộ quà tặng kèm theo hằng nămcho bè phái đạt các tiêu chuẩn chỉnh sau đây:

a) xong tốt trọng trách đượcgiao;

b) Tham gia phong trào thi đua thườngxuyên, thiết thực, hiệu quả;

c) Có ít nhất là 70% cá nhân trong tập thể giành danh hiệu “Lao độngtiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ dụng cụ từ hình thứccảnh cáo trở lên;

d) Nội cỗ đoàn kết, chấp hành tốtchủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của phòng nước.

2. Danh hiệu“Đơn vị tiên tiến” để khuyến mãi cho tậpthể ở trong lực lượng vũ trang dân chúng đạt những tiêu chuẩnquy định tại những điểm a, b cùng d khoản 1 Điều này, có ít nhất là 70% cá nhân trong lũ đạt danhhiệu “Chiến sĩ tiên tiến” với không có cá thể bị kỷ hình thức từ bề ngoài cảnhcáo trở lên.

3. Bộ, ban, ngành,tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, công cụ chi tiết, hướngdẫn rõ ràng đối tượng, tiêu chuẩn chỉnh xét tặngdanh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”.

Điều 29. Danh hiệu xã, phường,thị trấn tiêu biểu

1. Thương hiệu xã, phường, thị trấntiêu biểu để khuyến mãi ngay hằng năm đến xã, phường, thị trấn dẫn đầu phong trào thi đuacấp huyện cùng đạt các tiêu chuẩn chỉnh sau đây:

a) Thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - thôn hội,quốc phòng, an ninh, trơ tráo tự, bình yên xã hội được giao;

b) Đời sống kinh tế ổn định và mỗi bước pháttriển;

c) Đời sinh sống văn hóa, lòng tin lành mạnh, phongphú;

d) môi trường an toàn, thân thiện,cảnh quan sạch mát đẹp;

đ) Chấp hành tốt chủ trương của Đảng,chính sách, pháp luật của phòng nước.

2. Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh điều khoản chi tiếttiêu chuẩn và việc xét tặng ngay danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu trên cơ sởkhung tiêu chuẩn do chính phủ nước nhà quy định.

Điều 30. Danh hiệu thôn, tổdân phố văn hóa

1. Danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa truyền thống để tặng hằngnăm đến thôn, tổ dân phố trong phạm vi cấp cho xã đạt các tiêu chuẩn chỉnh sau đây:

a) Đời sống kinh tế ổn định vàphát triển;

b) Đời sống văn hóa, tinh thầnlành mạnh, phong phú;

c) môi trường xung quanh an toàn, thân thiện,cảnh quan sạch sẽ đẹp;

d) Chấp hành tốt chủ trương của Đảng,chính sách, pháp luật ở trong phòng nước; giữ vững lẻ tẻ tự, antoàn thôn hội; tích cực và lành mạnh tham gia các trào lưu thi đua của địa phương;

đ) Có tinh thần đoàn kết, tương trợ,giúp đỡ cho nhau trong cộng đồng.

2. Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh vẻ ngoài chi tiếttiêu chuẩn chỉnh và việc xét bộ quà tặng kèm theo danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa truyền thống trên cơ sở khungtiêu chuẩn chỉnh do cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định.

Điều 31. Thương hiệu “Giađình văn hóa”

1. Danh hiệu “Gia đình văn hóa” để tặng hằng nămcho hộ mái ấm gia đình đạt các tiêu chuẩn chỉnh sau đây:

a) Gương mẫu mã chấp hành tốt chủ trương của Đảng,chính sách, pháp luật của phòng nước;

b) tích cực và lành mạnh tham gia các trào lưu thi đua laođộng, sản xuất, học tập, đảm bảo an toàn an ninh, đơn nhất tự, an toàn xã hội của địaphương;

c) mái ấm gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh;thường xuyên đính bó, đoàn kết, tương trợ, hỗ trợ trong cùng đồng.

2. Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh quy địnhchi huyết tiêu chuẩn chỉnh và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” bên trên cơ sởkhung tiêu chuẩn do cơ quan chính phủ quy định.

Điều 32. Những danh hiệu thi đua khác

1. Danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị- làng mạc hội, tổ chức triển khai chính trị buôn bản hội - nghề nghiệp, tổ chứcxã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp và công việc docơ quan liêu trung ương của các tổ chức này quy định.

2. Thương hiệu thi đua,tiêu chuẩn danh hiệu cờ thi đua của quânkhu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng viên và tương đương thuộc cỗ Quốcphòng, Ban Cơ yếu cơ quan chính phủ do Bộtrưởng bộ Quốc phòng quy định.

3. Danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn danh hiệu cờthi đua của đại học nước nhà do bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục đào tạo và Đào sản xuất quy định.

4. Danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua so với cá nhân, anh em và fan đang công tác, tiếp thu kiến thức tại cửa hàng giáo dụctheo khí cụ của quy định về giáo dục, giảng dạy do Bộtrưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo nên hoặc fan đứng đầu Bộ, ngành thống trị cơ sở giáo dục đào tạo quy định theo thẩm quyền.

Chương III

ĐỐI TƯỢNG, TIÊUCHUẨN KHEN THƯỞ
NG

Mục 1. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨNKHEN THƯỞ
NG HUÂN CHƯƠNG

Điều33. Huân chương

1. Huânchương để tặng cho tập thể có tương đối nhiều thành tích; tặng hoặc truy tặng kèm cho cá nhâncó công trạng, lập được thành tích hoặc có quá trình hiến đâng lâu lâu năm trong cơ quan, tổ chức, đối chọi vị.

2. Huân chương gồm:

a) “Huân chương Sao vàng”;

b) “Huân chương hồ nước Chí
Minh”;

c) “Huân chương Độc lập” hạng
Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

d) “Huân chương Quân công” hạng
Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

đ) “Huân chương Lao động” hạng
Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

e) “Huân chương đảm bảo Tổ quốc”hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

g) “Huân chương Chiến công”hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

h) “Huân chương Đại đoàn kếtdân tộc”;

i) “Huân chương Dũng cảm”;

k) “Huân chương Hữu nghị”.

Điều 34. “Huân chương Sao vàng”

1. “Huânchương Sao vàng” là huân chương cao niên nhất của nước Cộnghòa thôn hội nhà nghĩa Việt Nam.

2. “Huânchương Sao vàng” để bộ quà tặng kèm theo hoặc truy tặng ngay cho cá thể chấphành tốt chủ trương của Đảng, chủ yếu sách, pháp luật của phòng nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) có tương đối nhiều công lao khổng lồ lớn, đặc trưng xuất sắctrong sự nghiệp giải pháp mạng của Đảng, của dân tộc;

b) có tương đối nhiều công lao to lớn, quan trọng xuất sắc đẹp đốivới giang sơn thuộc 1 trong những các nghành nghề dịch vụ chính trị, khiếp tế, làng mạc hội, văn hóa,nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại hoặc lĩnh vựckhác.

3. “Huân chương Sao vàng” để tặng ngay cho Bộ, ban, ngành, tỉnh, cơ quancủa Quốc hội đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã được tặng ngay “Huân chương Hồ
Chí Minh” và kế tiếp có tiếp tục từ 25 năm trở lên đến thờiđiểm đề xuất lập được không ít thành tích quan trọng đặc biệt xuất sắc, có phạmvi tác động rộng và có yếu tố mới tiêu biểu vượt trội cho cả nước học tập;

b) tất cả bề dày truyền thống, bao gồm cônglao to lớn trong sự nghiệp biện pháp mạng của Đảng, của dân tộc;nội cỗ đoàn kết; tổ chức triển khai đảng, đoàn thể trong sạch, vững vàng mạnh.

4. “Huânchương Sao vàng” để tặng cho quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổngcục và tương tự thuộc cỗ Quốc phòng, hệ lực lượngtrong Công an nhân dân, tổng viên và tương đương thuộc Bộ, ban, ngành đạt những tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã được khuyến mãi “Huân chương Hồ
Chí Minh” và tiếp nối có tiếp tục từ 25 năm trở lên đếnthời điểm đề nghị lập được rất nhiều thành tíchđặc biệt xuất sắc, gồm phạm vi tác động rộng và có nhân tố mới vượt trội cho cảnước học tập tập;

b) có bề dày truyền thống, tất cả cônglao to bự trong sự nghiệp phương pháp mạng của Đảng, của dân tộc;nội cỗ đoàn kết; tổ chức triển khai đảng, đoàn thể vào sạch, vững mạnh.

5. Số đông đã được khuyến mãi “Huânchương hồ nước Chí Minh” lần tiếp sau thì thời gian và tiêuchuẩn đề nghị tặng kèm “Huân chương Sao vàng” được xem từ khi được bộ quà tặng kèm theo “Huân chương hồ nước Chí
Minh” lần gần nhất.

6. “Huânchương Sao vàng” để khuyến mãi cho nguyên thủ giang sơn nướcngoài gồm công lao khổng lồ lớn so với nước cộng hòa làng hội công ty nghĩa việt nam được Bộ, ban, ngành công nhận và đề nghị.

7. Chính phủ nước nhà quy định chi tiết đối tượng, tiêuchuẩn khen thưởng “Huân chương Sao vàng” so với trường hợp mức sử dụng tại điểm akhoản 2 Điều này.

Điều 35. “Huân chương hồ Chí Minh”

1. “Huân chương hồ Chí Minh” để tặng kèm hoặc truy vấn tặngcho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, phápluật của phòng nước với đạt một trong số tiêu chuẩn chỉnh sau đây:

a) tất cả công lao lớn lớn, đặc trưng xuất sắc đẹp trong sựnghiệp phương pháp mạng của Đảng, của dân tộc;

b) có khá nhiều thành tích đặc biệt quan trọng xuất sắc, bao gồm phạmvi ảnh hưởng và nêu gương trong vn thuộc 1 trong các các nghành nghề chính trị,kinh tế, làng hội, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh,đối ngoại hoặc lĩnh vực khác.

2. “Huân chương hồ Chí Minh” nhằm tặngcho Bộ, ban, ngành, tỉnh, cơ sở của Quốc hội đạtcác tiêu chuẩn chỉnh sau đây:

a) Đã được tặng ngay “Huân chương Độc lập”hạng duy nhất hoặc “Huân chương Quân công” hạng tuyệt nhất và tiếp đến có tiếp tục từ10 năm trở lên đến thời điểm ý kiến đề nghị lập được kết quả đặcbiệt xuất sắc, có phạm vi tác động rộng và có yếu tố mới tiêubiểu cho toàn quốc học tập;

b) gồm bề dày truyền thống, có cônglao to mập trong sự nghiệp bí quyết mạng của Đảng, của dân tộc;nội cỗ đoàn kết; tổ chức triển khai đảng, đoàn thể trong sạch, vững vàng mạnh.

3. “Huânchương hồ nước Chí Minh” để tặng kèm cho quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổngcục và tương tự thuộc cỗ Quốc phòng, hệ lực lượngtrong Công an nhân dân, tổng cục và tương tự thuộc Bộ, ban, ngành đạt những tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã được tặng kèm “Huân chương Độc lập”hạng độc nhất hoặc “Huân chương Quân công” hạng duy nhất và kế tiếp có liên tiếp từ10 năm trở lên đến mức thời điểm đề xuất lập được thành tựu đặcbiệt xuất sắc, tất cả phạm vi tác động rộng với có nhân tố mới tiêubiểu cho toàn quốc học tập;

b) tất cả bề dày truyền thống, gồm cônglao to phệ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc;nội cỗ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể vào sạch, vững mạnh.

4. đồng đội đãđược khuyến mãi ngay “Huân chương hồ Chí Minh” và sau đó có tiếp tục từ 15 năm trở lên đến mức thời điểm đề xuất lậpđược nhiều kết quả xuất sắc; nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng,đoàn thể vào sạch, vững to gan thì được xét khuyến mãi “Huân chương Hồ
Chí Minh” lần tiếp theo. Trong thời gian đó, giả dụ được tặng “Huân chương Độc lập” hạng tốt nhất hoặc “Huân chương Quân công” hạng nhất thì tiêu chuẩn chỉnh để khuyến mãi ngay “Huânchương hồ Chí Minh” lần tiếp theo tiến hành theo công cụ tại khoản 3 Điềunày.

5. “Huânchương hồ Chí Minh” để tặng kèm cho người nước ngoài có công huân to lớn đối với nước cùng hòaxã hội công ty nghĩa việt nam được Bộ, ban, ngành công nhận vàđề nghị.

6. Chính phủ nước nhà quy định cụ thể đốitượng, tiêu chuẩn khen thưởng “Huân chương hồ Chí Minh” đối với trường đúng theo quyđịnh trên điểm a khoản 1 Điều này.

Điều 36.“Huân chương Độc lập” hạng Nhất

1.“Huân chương Độc lập” hạng Nhất để tặnghoặc truy khuyến mãi ngay cho cá nhân chấp hành giỏi chủ trương của Đảng,chính sách, pháp luật trong phòng nước với đạt một trong số tiêu chuẩn chỉnh sau đây:

a) bao gồm quá trình góp sức lâu lâu năm trong cơ quan,tổ chức, đơn vị;

b) tất cả thành tích đặc trưng xuất sắc, tất cả phạm vi ảnhhưởng với nêu gương trong toàn nước thuộc 1 trong các lĩnh vực chính trị, kinhtế, thôn hội, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, đối nước ngoài hoặc lĩnh vựckhác.

2. “Huân chương Độc lập” hạng Nhấtđể tặng cho Bộ, ban, ngành, tỉnh, phòng ban của Quốc hội nhândịp đáng nhớ ngày thành lập năm tròn cùng đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã được tặng “Huân chương Độc lập”hạng Nhì;

b) Lập được thành tích quan trọng xuấtsắc, bao gồm bề dày truyền thống, tất cả công lao to to trong sự nghiệp biện pháp mạng của Đảng,của dân tộc; nội bộ đoàn kết; tổ chức triển khai đảng, đoàn thểtrong sạch, vững vàng mạnh.

3. “Huân chương Độclập” hạng nhất để tặng ngay cho bè bạn không thuộc đối tượng người sử dụng quy định tại khoản 2Điều này cùng đạt những tiêu chuẩn chỉnh sau đây:

a) Đã được tặng“Huân chương Độc lập” hạng nhì và sau đó có thường xuyên từ10 năm trở lên tới thời điểm đề xuất được công nhận hoàn thành xuất sắc trọng trách hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao đụng xu

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *