Trong bài viết này mình đang hướng dẫn các bạn cách tạo ra report bởi Report
Viewer vào C# Winforms. Đây là chức năng thường được sử dụng trong các ứng dụng, dùng để làm in ra bản báo cáo hoặc in danh sách.

Bạn đang xem: Hướng dẫn tạo report đơn giản trong c# sử dụng microsoft report viewer

*


*

1. Xây dựng giao diện form report vào C# Winforms

Việc đầu tiên họ cần xây dựng đồ họa cho form report như hình dưới đây.

Trong đó:

Data
Grid
View
: Hiển thị danh sách điểm với các columns STT, Mã HS, bọn họ Tên, Môn Học, Điểm.Button "Hiển thị điểm": Khi người dùng nhấn lựa chọn thì list bảng điểm sẽ được hiển thị trên Data
Grid
View.Button "Tạo Report": Khi người dùng nhấn chọn thì report sẽ được tạo trên Report
Viewer.Button "Thoát": yêu thương cầu fan dùng chứng thực có muốn thoát giỏi không. Nếu tìm OK thì thoát, ngược lại thì hủy vứt lệnh.Report
Viewer
: Hiển thị report.

2. Tạo ra database với Stored Procedure trong SQL Server

Trong lịch trình này mình thực hiện database Student
DB
, các chúng ta cũng có thể sử dụng đoạn code tiếp sau đây để chế tác database với thêm dữ liệu nhé.

Bài viết này được đăng tại


CREATE DATABASE Student
DBGOUSE HS> NOT NULL,MH> NOT NULL, NULL, CONSTRAINT PRIMARY KEY CLUSTERED (HS> ASC,MH> ASC)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON ) ON GO

ALTER proc .Diem>asbeginselect ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY Ma
HS) AS STT, Ma
HS,Name,Ten
MH,Diem from Student, Diem, Mon
Hoc where Student.Id = Diem.Ma
HS & Mon
Hoc.Ma
MH = Diem.Ma
MHend

3. Liên kết SQL Server và hiển thị danh sách

Tạo chuỗi liên kết ở file App.config cùng với server với database mà bạn thích sử dụng.


Khai báo với sử dụng những class Sql
Connection, Sql
Data
Adapter, Data
Table. Tiếp nối gọi chuỗi kết nối từ tệp tin App.config bởi thuộc tính Configuration
Manager
.


Sql
Connection nhỏ = new Sql
Connection();Sql
Data
Adapter da = new Sql
Data
Adapter();Data
Table dt = new Data
Table();con.Connection
String = Configuration
Manager.Connection
Strings<"con
Str">.Connection
String;
Sử dụng proc "SP_Lay
Diem
" để đưa danh sách điểm với hiển thị vào Data
Grid
View nghỉ ngơi sự khiếu nại button_click trong button "Hiển thị điểm".


private void btn
Hien
Thi_Click(object sender, Event
Args e) Sql
Connection nhỏ = new Sql
Connection(); Sql
Data
Adapter domain authority = new Sql
Data
Adapter(); Data
Table dt = new Data
Table(); con.Connection
String = Configuration
Manager.Connection
Strings<"con
Str">.Connection
String; try con.Open(); da.Select
Command = new Sql
Command(); da.Select
Command.Command
Text = "SP_Lay
Diem"; da.Select
Command.Command
Type = Command
Type.Stored
Procedure; da.Select
Command.Connection = con; da.Fill(dt); dtg
DSDiem.Data
Source = dt; con.Close(); dtg
DSDiem.Columns<0>.Width = 60; dtg
DSDiem.Columns<0>.Header
Text = "STT"; dtg
DSDiem.Columns<1>.Width = 80; dtg
DSDiem.Columns<1>.Header
Text = "Mã HS"; dtg
DSDiem.Columns<2>.Width = 150; dtg
DSDiem.Columns<2>.Header
Text = "Họ Tên"; dtg
DSDiem.Columns<3>.Width = 100; dtg
DSDiem.Columns<3>.Header
Text = "Môn học"; dtg
DSDiem.Columns<4>.Width = 100; dtg
DSDiem.Columns<4>.Header
Text = "Điểm"; catch (Exception ex) Message
Box.Show(ex.Message);
Xử lý sự khiếu nại trên button "Thoát"

Để chắc hẳn rằng người dùng ước ao thoát công tác ta đang hiển thị hộp thoại yêu thương cầu fan dùng xác nhận có ý muốn thoát hay không. Nếu lọc OK thì thoát, ngược lại thì hủy bỏ lệnh.


private void btn
Thoat_Click(object sender, Event
Args e) Dialog
Result dg = Message
Box.Show("Bạn tất cả chắc mong muốn thoát?", "Thông báo", Message
Box
Buttons.OKCancel, Message
Box
Icon.Question); if (dg == Dialog
Result.OK) Application.Exit();

4. Chế tạo ra report bởi Report
Viewer trong C# Winforms

Bây giờ mình đang hướng dẫn ví dụ từng bước để chế tác một report bởi Report
Viewer trong C# Winforms.

Bước 1: Thêm class Data
Set vào project.

Click chuột đề xuất vào thương hiệu project chọn add -> New item

Một hành lang cửa số mới hiện ra, ta lựa chọn vào mục Data -> Data
Set, tiếp đến đặt tên mang lại nó rồi nhấn địa chỉ để tạo.

Bước 2: Tạo report

Chọn vào hình tam giác nhỏ bên góc đề xuất trên Report
Viewer -> thiết kế a new report.

Một hành lang cửa số hiện ra, ta lựa chọn vào Database rồi Next.

Chọn vào Dataset để thực hiện Dataset mang lại project rồi Next.

Tiêp tục một cửa sổ hiện ra, ta lựa chọn vào New Connection -> tiếp đến làm theo đồ vật tự công việc như hình dưới đây.

Sau lúc Next, một cửa sổ nữa hiện tại ra. Ta chọn vào bảng mong muốn lấy hoặc proc muốn lấy. Ở đây mình sẽ chọn vào proc "SP_Lay
Diem
" sẽ viết sinh hoạt trên để đưa danh sách bảng điểm.

Sau khi Finish, ta chọn tiếp Next để sang một hành lang cửa số mới. Tại đây ta đã chọn những trường dữ liệu mà mình thích hiển thị bên trên report, bằng cách kéo thả như hình dưới.

Cứ thường xuyên chọn Next cho tới khi kết thúc, hiệu quả sẽ được hiện tại như bảng bên dưới là thành công.

Bước 3: chọn report cho Report
Viewer.

Việc này khá đơn giản, chỉ cần chọn vào hình tam giác nhỏ ở góc nên trên Report
Viewer -> report muốn hiển thị.

Bước 4: Xử lý sự khiếu nại trên button "Tạo Report".

Xem thêm: Hướng Dẫn Game Dynasty Warriors 8 Empires Việt Hóa, Dynasty Warriors 8: Empires

Sau khi chọn report đến Report
Viewer, khối hệ thống sẽ tự xuất hiện code để hiển thị. Trách nhiệm của ta chỉ cần copy cùng paste sinh hoạt sự kiện button_click trên button "Tạo Report" nhưng thôi.


private void btn
Report_Click(object sender, Event
Args e) this.SP_Lay
Diem
Table
Adapter.Fill(this.Student
DBData
Set.SP_Lay
Diem); this.report
Viewer1.Refresh
Report();
Kết quả: Khi chọn button "Hiển thị điểm" và "Tạo Report".

*Lưu ý: Việc thực hiện Report
Viewer rất tiện dụng, bởi nó có các tác dụng kèm theo như Print, Export,... Vì vậy hãy tận dụng tối đa hết công dụng của nó nhé.

5. Code hoàn hảo tạo report trong C# Winforms


using System;using System.Collections.Generic;using System.Component
Model;using System.Configuration;using System.Data;using System.Data.Sql
Client;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Text;using System.Threading.Tasks;using System.Windows.Forms;namespace Report
Student public partial class Form1 : form public Form1() Initialize
Component(); private void Form1_Load(object sender, Event
Args e) private void btn
Thoat_Click(object sender, Event
Args e) Dialog
Result dg = Message
Box.Show("Bạn gồm chắc ao ước thoát?", "Thông báo", Message
Box
Buttons.OKCancel, Message
Box
Icon.Question); if (dg == Dialog
Result.OK) Application.Exit(); private void btn
Hien
Thi_Click(object sender, Event
Args e) Sql
Connection con = new Sql
Connection(); Sql
Data
Adapter domain authority = new Sql
Data
Adapter(); Data
Table dt = new Data
Table(); con.Connection
String = Configuration
Manager.Connection
Strings<"con
Str">.Connection
String; try con.Open(); da.Select
Command = new Sql
Command(); da.Select
Command.Command
Text = "SP_Lay
Diem"; da.Select
Command.Command
Type = Command
Type.Stored
Procedure; da.Select
Command.Connection = con; da.Fill(dt); dtg
DSDiem.Data
Source = dt; con.Close(); dtg
DSDiem.Columns<0>.Width = 60; dtg
DSDiem.Columns<0>.Header
Text = "STT"; dtg
DSDiem.Columns<1>.Width = 80; dtg
DSDiem.Columns<1>.Header
Text = "Mã HS"; dtg
DSDiem.Columns<2>.Width = 150; dtg
DSDiem.Columns<2>.Header
Text = "Họ Tên"; dtg
DSDiem.Columns<3>.Width = 100; dtg
DSDiem.Columns<3>.Header
Text = "Môn học"; dtg
DSDiem.Columns<4>.Width = 100; dtg
DSDiem.Columns<4>.Header
Text = "Điểm"; catch(Exception ex) Message
Box.Show(ex.Message); private void btn
Report_Click(object sender, Event
Args e) this.SP_Lay
Diem
Table
Adapter.Fill(this.Student
DBData
Set.SP_Lay
Diem); this.report
Viewer1.Refresh
Report();
Trên đây là cách tạo report với Report
Viewer vào C# Winforms. Hình như còn có không ít cách tạo report khác nhau, chúng ta có thể tham khảo thêm nhé. Chúc các bạn thành công !!!!

Đầu tiên, các chúng ta có thể download phiên bạn dạng mới tuyệt nhất của của Crystal Report để thiết đặt tại đây:

Crystal Reports Developer Edition mang lại Visual Studio

Crystal Reports Runtime

Cài để Crystal Report

Phiên bạn dạng Crystal Report Service Pack 18 cung cấp cho các phiên bản của Visual Studio từ 2010 mang lại 2015.

Đăng nhập vào lắp thêm với quyền quản trị (Administrator). Cài tập tin thiết lập theo địa chỉ trên. Dứt chạy tập tin vừa thiết lập về này (nhấp đúp chuột để chạy)

*

Hộp thoại chọn ngữ điệu xuất hiện, chọn ngôn từ là English, kết thúc chọnOKđể đồng ý.

*

Màn hình chào của Crystal Report xuất hiện, các bạn chọnNextđể tiếp tục.

*

Màn hình bạn dạng quyền của Crystal Report xuất hiện, chúng ta chọnI accept the License Agreementđể tiếp tục.

*

Màn hình bước đầu cài đặt xuất hiện, chọnNextđể tiếp tục.

*

Quá trình setup bắt đầu, thời gian setup phụ ở trong vào thông số kỹ thuật máy, thường xuyên mất khoảng chừng 3 – 6 phút. Sau khi cài đặt hoàn thành, màn hình bên dưới sẽ xuất hiện. Nếu bạn có nhu cầu cài đặt phần Runtime của Crystal Report, chọnYes, install 64-bit runtimehoặc 32-bit tùy thuộc vào máy. Xong xuôi chọnFinish.

*

Như vậy, quá trình cài Crystal Report hoàn tất.

2. Tạo Crystal Report dùng Visual Studio

Tạo áp dụng Visual Studio

*

Mở Visual Studio và chế tác 1 project mới.Chọn C#.Chọn Windows Desktop Application.Chọn Windows form Application.Đặt tên mang đến project làMy
First
Report
. ChọnOK. Visual C# Project sẽ hiển thị màn hình thao tác làm việc ra mang lại bạn.Đổi tên khung từ Form1 thànhfrm
Crystal
Report
.

Tạo Crystal Report

*

Các bước dưới đây hướng dẫn chúng ta cách tạo new một Crystal Report.

TrongSolution Explorer, lựa chọn project của bạn
Nhấp chuột yêu cầu vào Project cùng chọnAdd New Item. ChọnCrystal
Reports
như hình dướiChọn Reporting Template Group.Scroll và lựa chọn Crystal Report Template.Đật thương hiệu làEmployee
List
ChọnAddđể tạo nên Report. Sự chắt lọc này sẽ chuyển chúng ta sang màn hìnhCrystal Report Gallery.

Crystal Report Gallery

Bạn rất có thể tạo Report bằng những lựa chọn như màn hình dưới.

Report Wizard.Using a Report Wizard.Lựa chọn này sẽ đưa các bạn tớiCrystal Report Wizard, phía dẫn các bạn từng cách để tạo nên một report.As a Blank Report
Lựa chọn này sẽ tạo nên ra một report trống
From an Existing Report
Bạn sẽ lựa chọn 1 report tất cả sẵn để thực hiện lại.Report Expert
Standard Format
Lựa lựa chọn này cho phép tạo ra một report chuẩn.Cross Tab
Lựa lựa chọn này được cho phép tạo ra một report đặc trưng được biết làcross tab report.Mail Label
Lựa lựa chọn này được cho phép tạo ra report thực hiện các bước gần kiểu như Mail Merge của Microsoft Office.

Trong ví dụ này, chúng ta hãy chọnReport WizardStandard Expert, sau đó chọnNext. Chúng ta chuyển qua bài hìnhStandard Report Creation Wizard

Standard Report Creation wizard

Hộp thoại dưới đây có thể chấp nhận được bạn chọndata source(nguồn dữ liệu) sẽ được dùng vào report. Bao hàm 3 lựa chọn:

Prject Data
Lựa chọn này đang liệt kê các kết nối dữ liệu có sẳn vào project cho chính mình chọn.My Connections
Lựa chọn này đang liệt kê các kết nối dữ liệu sử dụng cách đây không lâu nhất để bạn có thể chọn nhanh.Create New Connection
Lựa chọn này được cho phép tạo kết nối dữ liệu mới.

Chúng ta sẽ chọnOLE DB (ADO)để liên kết đến nguồn tài liệu của bọn chúng ta. Nhấp chuột vào dấu cùng (+) nằm cạnh sát phải củaOLE DB (ADO). Tuyển lựa này sẽ xuất hiện thêm hộp thoạiOLE DB (ADO) Dialog Box

OLE DB (ADO) Dialog Box

Hộp thoại này đã liệt kê các OLE/DB Providers bao gồm sẳn. Chúng ta chọn OLE/DB Provider phù hợp để kết nối vào DB của mình.

Ở phía trên tôi chọnSQL hệ thống Native Client 11.0để kết nối vào SQL vps Database. Tiếp chọnNext.

OLE DB (ADO) Connection Info Dialog Box

Trong screen này, bạn sẽ phải nhập những thông tin quan trọng để có thể kết nối vào DB.

Nhập tin tức của server, User ID, Password, (nếu bạn chọn Integrated security thì không đề xuất nhập User ID với Password), lựa chọn databasenorthwindtừ vỏ hộp thoại dropdown. ChọnNextkhi hoàn thành.

OLE DB (ADO) Advance Information Dialog Box

Kế tiếp các bạn sẽ thấyOLE DB (ADO) Advance Information Dialog Box. Chúng ta có thể thay thay đổi các thông số cho phù hợp, rồi chọnFinishđể con quay trở lạiStandard Report Creation wizard

Standard Report Creation wizard

Trong màn hình này, các bạn phải phát hiện DBnorthwind. Còn nếu như không thấy, bạn phải kiểm soát lại công việc ở trên.

Chọn dấu cộng (+) để mở các nhánh của nútNorthwindgiống hình vẽ. Những Tables, Stored Procedures, Views của DB sẽ tự động hiển thị và chuẩn bị sẵn sàng cho report sử dụng. Lựa chọn tableEmployeesgiống hình minh họa.

Chọn table Employees.Chọn nút sang cần (>) nhằm thêm bảng vào report.

Table Employees sẽ xuất hiện trên ô selected tables nằm ở vị trí phía bên phải. ChọnNext, bạn sẽ được đưa sang màn hình hiển thị Fields Dialog box.

Fields Dialog box

Bạn thực hiện lựa lựa chọn giống hình. Dứt chọn nútFinish. Công dụng giống hình dưới

Crystal Report Viewer Control

Trong cách này, chúng ta sẽ hiển thịCrystal Reporttrong Windows size của chúng ta. Điều bắt buộc làm là thêm controlCrystal Report Viewervào form.

Report
Viewer-Control.jpg" alt="*">

Mở formfrm
Crystal
Report
mà chúng ta đã tạo ở bước trên.Chọn tab Reporting từ bỏ thanh Toolbox
ChọnCrystal
Report
View
và kéo thả vào form.

Bind Report lớn Crystal Report Viewer Control

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *