*
” trang bị sẽ thực hiện cuộc hotline .Nhấn phím " nguồn/kêt thúc " hoặc đặt máy nhỏ lên máy chị em để chấm dứt cuộc gọi.+ Xoá số nhớ nhanh : Nhấn và giữ phím ghi nhớ . Dấn “->” 2 lần . Dấn phím "Lên" hoặc "xuống" để lựa chọn mục “Yes “ . Nhận “->” .Nhấn phím “nguồn/kêt thúc” để thoát khỏi chương trình mua đặt.8)Sửa số smartphone đã giữ trong bộ nhớNhấn phím danh bạ để vào list số điện thoại cảm ứng trong bộ nhớ.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" nhằm dò tìm kiếm số điện thoại mong muốn.Nhấn phím “Menu/OK”, bên trên màn hình lộ diện chữ “Edit”.Nhấn phím “Menu/OK”.Nhấn phím “c” để xoá và nhập số new vào.Nhấn phím “Menu/OK”.Nhấn phím “C” để xoá cùng nhập tên new vào.Nhấn phím "Menu/OK ", bên trên màn hình xuất hiện chữ " Saved”9)Xóa số điện thoại cảm ứng đã lưu giữ trong cỗ nhớNhấn phím danh bạ để vào danh sách số điện thoại cảm ứng trong cỗ nhơ.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để dò tìm kiếm số điện thoại thông minh đã lưu buộc phải xóa,Nhấn phím "Menu/OK”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để chọn mục “Clear”. Nhận phím “Menu/OK”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để lựa chọn mục “Yes”. Dấn phím “Menu/OK”, màn hình hiện "Cleared".Nhấn phím “nguồn/kêt thúc” để ra khỏi chương trình cài đặt đặt.10)Gọi lại số điện thoại đã lưu lại trong bộ nhớNhấn phím danh bạ nhằm vào list số smartphone trong bộ nhớ lưu trữ .Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" nhằm dò tìm kiếm số điện thoại mong muốn. Dìm phím “gọi” để gọi.Nhấn phím " nguồn/kêt thúc " hoặc để máy con lên máy mẹ để kết thúc cuộc gọi.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng điện thoại mẹ bồng con panasonic

Gọi lại từ list số điện thoại thông minh đã hotline đi (lưu được 10 số đã gọi)Gọi lại số điện thoại thông minh đã gọi đi ngay sát nhất- thừa nhận phím "danh bạ”, rồi nhận phím gọi".- Hoặc : nhận phím "gọi” rồi dấn phím "danh bạ".Chỉnh sửa và điện thoại tư vấn lại từ list số điện thoại đã hotline điNhấn phím "danh bạ". Dấn phím "Lên" hoặc "xuống" nhằm dò tra cứu số điện thoại đã gọi hy vọng muốn.Nhấn phím “Menu/OK”. Dìm phím "Lên" hoặc "xuống" để screen hiện “ Edit hotline No “Nhấn phím “Menu/OK”. Sửa đổi lại số ( dìm phím “C” nhằm xoá số ).Nhấn phím gọi, số điện thoại cảm ứng sẽ được tự động gọi đi.Nhấn phím " nguồn/kêt thúc " hoặc để máy con lên máy người mẹ để ngừng cuộc gọi.c) lưu số gọi đi vào bộ nhớ lưu trữ : dìm phím "danh bạ". Thừa nhận phím "Lên" hoặc "xuống" để dò tìm số điện thoại cảm ứng thông minh đã gọi mong muốn.Nhấn phím “Menu/OK”. Màn hình hiển thị hiện “ Save Tel No “Nhấn phím “Menu/OK”. Nhập tên bắt đầu vàoNhấn phím “Menu/OK”.d) Xoá số điện thoại tư vấn đi đã lưu nhận phím "danh bạ". Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" nhằm dò tra cứu số điện thoại thông minh đã gọi ý muốn muốn.Nhấn phím “Menu/OK”. Nhận phím "Lên" hoặc "xuống" màn hình hiển thị hiện “Clear / All Clear “Nhấn phím “Menu/OK”. Dấn phím "Lên" hoặc "xuống" screen hiển thị “ Yes “Nhấn phím “Menu/OK”.Nhấn phím “nguồn/kêt thúc” để thoát ra khỏi chương trình cài đặt.12)Dò tra cứu số điện thoại cảm ứng thông minh gọi mang lại (lưu được buổi tối đa Lên0 số)Phải đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến từ bưu điện.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để hiển thị số điện thoại cảm ứng đã gọi đến.Nhấn phím "xuống" để dò search từ số điện thoại cảm ứng gọi đến gần nhất đến số điện thoại tư vấn đến cũ nhất.Nhấn phím "Lên" nhằm dò tra cứu từ số điện thoại thông minh gọi đến cũ nhất mang lại số hotline đến gần nhất.Số điện thoại thông minh hiện mang đến thứ Lên1 sẽ tự động chồng lên số điện thoại thông minh hiện mang lại cũ nhất.Nhấn phím "c" giỏi “nguồn/kêt thúc” để thoát khỏi mục dò search số điện thoại cảm ứng thông minh gọi đến.Lưu ý: Nếu sẽ đăng ký dịch vụ hiển thị số điện thoại tư vấn đến sinh hoạt Bưu điện, nhưng máy ko hiển thị số hotline đến thì thao tác quá trình sau để chuyển sang chính sách DTMF:Nhấn phím "Menu/OK ". Dìm phím "Lên" hoặc "xuống" để lựa chọn mục "Setting BS”.Nhấn phím “->”, màn hình xuất hiện thêm chữ "Input Code". Dấn phím "3".Nhập vào mã pin máy mẹ (gồm 4 chữ số , nếu chưa đổi mã sạc pin thì mã ở trong nhà Sản Xuất là 0000). Dấn phím “4”.Nhấn phím “2” để chuyển sang DTMF,( phím “1” để về cơ chế mặc định.) .Nhấn phím "Menu/OK " để lưu.13)Gọi lại từ số điện thoại thông minh đã gọi đếnNhấn phím "Lên" hoặc "xuống" nhằm dò tìm kiếm số điện thoại cảm ứng mong muốn. Dìm phím điện thoại tư vấn để gọi.Nhấn phím " nguồn/kêt thúc " hoặc đặt máy bé trên máy mẹ để xong xuôi cuộc gọi.14)Lưu số điện thoại thông minh gọi mang đến vào bộ nhớB1: nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" nhằm dò tìm số điện thoại cảm ứng muốn lưu.B2: thừa nhận phím “Menu/OK”, thừa nhận phím "Lên" hoặc "xuống" để chọn mục “Save Tel No”.B3: thừa nhận phím “Menu/OK”, nhập thương hiệu vào .B4: dìm phím “Menu/OK” nhằm lưu. Nếu muốn liên tục lưu thì làm việc lại B1.BLên: dấn phím “nguồn/kêt thúc” để thoát khỏi chương trình tải đặt.15)Xóa số điện thoại thông minh hiện đếnB1: nhận phím "Lên" hoặc "xuống" để tìm số điện thoại cảm ứng gọi đến yêu cầu xóaB2: dìm phím "Menu/OK”, nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để chọn mục "Clear/All Clear ".B3: nhấn phím “Menu/OK”, thừa nhận phím "Lên" hoặc "xuống" để lựa chọn "Yes".B4: dìm phím "Menu/OK ", màn hình mở ra chữ "Cleared".+ nếu như muốn tiếp tục xoá thì tiến hành lại B1.BLên: thừa nhận phím “nguồn/kêt thúc” để ra khỏi chương trình download đặt.Cách số lượng giới hạn cuộc hotline .Khóa bàn phím, chỉ call được những số điện thoại cảm ứng khẩn cấp.Nhấn phím "Menu/OK ".Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để chọn mục "Setting Handset", thừa nhận phím “->”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để lựa chọn mục "Call Opt", dấn phím “->”.Nhấn phím “->” nếu màn hình mở ra chữ "Call Bar".Nhập vào mã sạc máy nhỏ (gồm 4 chữ số).Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để chọn "On" (khóa bàn phím) hoặc "Off" (mở khóa bàn phím).Nhấn phím "Menu".Nhấn phím " nguồn/kêt thúc " để thoát ra khỏi chương trình cài đặt.Cách lưu những số điện thoại thông minh khẩn cấp.Nhấn phím "Menu/OK ".Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để lựa chọn mục "Setting BS", dấn phím “->”.Nhấn phím 6.Nhập vào mã pin sạc máy chị em (gồm 4 chữ số 0000).Nhấn phím *.Nhập số smartphone khẩn cấp cho vào (tối đa 4 số điện thoại cảm ứng ).Nhấn phím "Menu/OK ".Nhấn phím " nguồn/kêt thúc " để ra khỏi chương trình mua đặt.Giới hạn call liên tỉnh, di động, thế giới (giới hạn điện thoại tư vấn số “0” đầu tiên)Nhấn phím "Menu/OK ".Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để chọn mục "Setting BS".Nhấn phím “->”, màn hình xuất hiện thêm chữ "Input Code".Nhấn phím "6".Nhập vào mã sạc pin máy người mẹ (gồm 4 chữ số 0000).Nhấn phím số “1” , thừa nhận phím "Menu/OK ". Nhập số điện thoại cảm ứng thông minh bị cấm vào .Nhấn phím "Menu/OK ".Nếu ý muốn cấm thêm số không giống thì thực hiện tiếp , dìm phím số “2” và nhấn phím "Menu/OK ". Nhập số vào ( buổi tối đa đã nhập được 10 số bị cấm ) .Nhấn phím " nguồn/kêt thúc " để thoát ra khỏi chương trình download đặt.Đăng kí máy bé với thiết bị mẹNhấn phím “Menu/OK”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để chọn mục “Setting HS”.Nhấn phím “->”, thừa nhận phím "Lên" hoặc "xuống" để lựa chọn mục “Registration”.Nhấn phím “->”, chọn “Regiter HS”.Nhấn phím “->”, màn hình mở ra số máy chị em (Base 1-Base 4).Nhấn với giữ phím "sóng" trên thiết bị mẹ(bên hông máy) khoảng chừng hơn Lên giây cho đến khi sản phẩm phát ra giờ đồng hồ “bip bip”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để lựa chọn máy chị em (Base 1 mang lại Base 4).Nhấn phím “->”, ngóng màn hình lộ diện chữ “BS PIN”.Nhập mã sạc vào (khi xuất xưởng mã PIN đã làm được nhà sản xuất chế độ là 0000. Nếu như khách hàng đã setup lại mã PIN thì nên nhập mã PIN bắt đầu vào).Nhấn phím “Menu/OK”. Nếu việc đang ký thành công xuất sắc máy đã phát ra giờ bip.Nhấn phím " nguồn/kêt thúc " để ra khỏi chương trình cài đặt đặt.Hủy bỏ đk máy nhỏ với sản phẩm mẹNhấn phím “Menu/OK”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để lựa chọn mục “Setting Handset”, dìm phím “->”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để lựa chọn mục “Registration”.Nhấn phím “->”, lựa chọn “Cancel bs”.Nhấn phím “->”, màn hình lộ diện chữ “HS PIN” .Nhập mã sạc pin vào, nếu nhập đúng thì số máy bà bầu sẽ hiện lên.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để chọn máy mẹ.Nhấn phím “Menu/OK”, số máy người mẹ trên màn hình hiển thị sẽ nhấp nháy.Nhấn phím “Menu/OK”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để lựa chọn “yes”.Nhấn phím “Menu/OK”, màn hình lộ diện “Cleared”.Nhấn phím " nguồn/kêt thúc " để thoát ra khỏi chương trình thiết lập đặt.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Thơ Lục Bát - Hướng Dẫn Cách Gieo Vần Trong Thơ Lục Bát

Máy bà bầu tìm vật dụng conNhấn phím “sóng” trên đồ vật mẹ.Máy con sẽ reo khoảng tầm 1 phút với trên màn hình xuất hiện biểu tượng “sóng”.Nhấn Int giỏi “gọi” trên máy nhỏ hoặc phím “
*
” trên máy mẹ để dừng vấn đề tìm.Cách liên hệ nội cỗ giữa những máy conVí dụ : Máy nhỏ 1 liên hệ nội cỗ với máy con 2.Máy bé 1 :Nhấn phím “Int”, dìm tiếp số thứ tự của sản phẩm con mong mỏi liên lạc nội cỗ (số 2).Máy bé 2 : đang reo và trên screen xuất hiện biểu tượng “sóng”.Nhấn phím gọi để trả lời.- dìm phím “nguồn/kêt thúc” để chấm dứt liên lạc nội bộ.Cách gửi cuộc call giữa những máy bé với nhauVí dụ : Máy con 1 đưa cuộc thoại cho máy con 2Chuyển cuộc gọi bằng cách liên lạc nội bộ.Máy nhỏ 1 :Khi sẽ thoại, nhận phím "Int", sau đó nhấn tiếp số sản phẩm tự thiết bị con ao ước chuyển (số 2).Cuộc thoại đã được giữ.Nếu máy nhỏ được gửi cuộc hotline không trả lời, nhận phím "Int" để đưa lại cuộc gọi đang giữ.Nếu máy nhỏ 2 đồng ý nhận cuộc thoại, nhận phím “nguồn/kêt thúc” để chuyển cuộc điện thoại tư vấn đến đến máy bé 2.Máy bé 2 :Khi có chuông, dấn phím "Int" hay call để vấn đáp cho máy con 1.Chuyển cuộc gọi không tồn tại liên lạc nội bộ.Máy nhỏ 1 :Khi đang thoại, dìm phím "Int" tiếp nối nhấn tiếp số đồ vật tự của máy con ý muốn chuyển mang lại (số 2).
*
Nhấn phím " nguồn/kêt thúc " để gửi cuộc gọi.Máy nhỏ 2 :Khi chuông reo, dìm phím hotline để trả lời cuộc thoại chuyển đến.Nếu trong khoảng 30 giây cơ mà máy con 2 ko trả lời, máy nhỏ 1 vẫn đổ chuông với nhấn phím gọi để mang lại cuộc hotline đã chuyển.Cách đàm thoại hội nghị (đàm thoại tay 3)Ví dụ : Máy con 1 sẽ thoại, mong cuộc thoại có thêm máy nhỏ 2 (đàm thoại hội nghị) Máy con 1 đang đàm thoại nhấn phím “Int” rồi dấn tiếp số lắp thêm tự của dòng sản phẩm con ý muốn thêm vào (số 2).Cuộc thoại sẽ tiến hành giữ.Nếu máy bé (số 2) không trả lời, máy bé 1 thừa nhận phím "Int" để lấy lại cuộc điện thoại tư vấn đang giữ.Máy nhỏ 2 khi chuông đổ, nhấn phím gọi hay “Int” để vấn đáp cho máy bé 1 (chỉ là liên lạc nội cỗ với máy nhỏ 1).Nhấn phím "3" trên máy nhỏ 1 để tùy chỉnh cấu hình đàm thoại hội nghị.Nhấn phím " nguồn/kêt thúc " để xong xuôi đàm thoại hội nghị.23)Chỉnh hình dáng chuông khi tất cả cuộc hotline đến hoặc khi liên lạc nội bộNhấn phím “Menu/OK”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để chọn mục “Setting Handset”, thừa nhận phím “->”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để lựa chọn mục “Riger Opt”, dấn phím “->”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để chọn mục “Ext Ringer” (Chuông khi có cuộc call đến) hoặc "Int Ringer " (Chuông khi liên lạc nội bo giữa những máy con), hoặc “Paging” (khi liên lạc giữa máy bà bầu và sản phẩm con), “Alarm” (khi báo giờ), dìm phím “->”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để lựa chọn kiểu chuông ước muốn (có trăng tròn kiểu chuông).Nhấn phím “->”. Thừa nhận phím “nguồn/kêt thúc” để thoát ra khỏi chương trình sở hữu đặt.Cách đổi khác mã PIN vật dụng conNhấn phím "Menu/OK ".Nhấn phím"Lên" hoặc "xuống" để chọn mục "Setting Handset", nhận phím “->”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để lựa chọn mục "Other Option", dấn phím “->”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để lựa chọn mục "HSPIN Change ".Nhấn phím “->”, màn hình lộ diện chữ "Enter Old PIN".Nhập vào 4 số của mã PIN đang sử dụng.Nhập vào nhì lần 4 số mã PIN yêu cầu cài đặt. Dấn phím " nguồn/kêt thúc " để thoát khỏi chương trình mua đặt.Cách biến đổi mã PIN thứ mẹNhấn phím "Menu/OK ".Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để chọn mục "Setting Base".Nhấn phím “->”,màn hình lộ diện chữ "Input Code".Nhấn phím "Lên".Nhập vào mã sạc (gồm 4 chữ số) máy bà mẹ đang sử dụng.Nhập vào nhị lần mã pin sạc (gồm 4 chữ số) máy bà bầu mới.Nhấn phím " nguồn/kêt thúc " để ra khỏi chương trình sở hữu đặtChọn cơ chế mặc định (trở về chế độ lúc đầu của nhà sản xuất) mang đến máy conNhấn phím "Menu/OK ".Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để lựa chọn mục "Setting Handset", nhấn phím “->”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để lựa chọn mục "Reset Handset", dấn phím “->”.Nhập vào mã sạc máy bé (gồm 4 chữ số), màn hình mở ra chữ "No".Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để chọn "Yes".Nhấn phím "Menu/OK ", màn hình xuất hiện chữ "Reset handset".Nhấn phím " nguồn/kêt thúc " để thoát ra khỏi chương trình cài đặt đặt.Chọn cơ chế mặc định (trở về chế độ lúc đầu của công ty sản xuất) trên đồ vật mẹNhấn phím "Menu/OK ".Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để chọn mục "Setting Base".Nhấn phím “->”, màn hình mở ra chữ "Input Code".Nhấn phím "0".Nhập vào mã sạc máy bà mẹ (gồm 4 chữ số).Nhấn phím "Menu/OK ".Nhấn phím " nguồn/kêt thúc " để ra khỏi chương trình sở hữu đặt.Cách lựa chọn kiểu hiển thị trên màn hình hiển thị máy con.Nhấn phím "Menu/OK ".Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để lựa chọn mục "Setting Handset", dìm phím “->”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để chọn mục "Display Option", nhấn phím “->”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để lựa chọn mục “Standby mode”, nhận phím “->”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để lựa chọn “BS No.” (số thứ tự đồ vật mẹ), “ HS No.” (số đồ vật tự lắp thêm con), “Clock” (ngày giờ), hoặc “OFF” (không hiện lên màn hình).Nhấn phím "Menu/OK " nhằm lưu.Nhấn phím "nguồn/kêt thúc" để ra khỏi chương trình download đặt.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *