*
Bài viết này sẽ hướng dẫn chúng ta cài để JBoss Application server 7 trên CentOS 6.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài đặt jboss server

1. Thiết lập và thiết đặt JDK:Các chúng ta có thể tải JDK tại đây. Lưu giữ ý, chúng ta nên cài gói JDK cân xứng với phiên bản CentOS mà ai đang chạy. Ở lấy một ví dụ này, bản thân đang tiến hành trện CentOS 6 (64bit). Ở đây tôi đã tải JDK sinh sống dạng gói RPM (jdk-7u3-linux-x64.rpm) yêu cầu mình có thể cài đặt bằng lệnh yum hoặc rpm như sau:

yum localinstall jdk-7u3-linux-x64.rpmHoặc

rpm -ivh jdk-7u3-linux-x64.rpm2. Mua và cài đặt JBoss AS 7:– tiến hành tải JBoss AS7 về, các chúng ta có thể tìm links để tải các phiên bản JBoss AS tiên tiến nhất tại đây:

wget http://download.jboss.org/jbossas/7.1/jboss-as-7.1.1.Final/jboss-as-7.1.1.Final.tar.gz– Ở phía trên mình sẽ thiết đặt JBoss AS 7 ở thư mục /opt, tiến hành di chuyển vào thư mục /opt với giải nén:

cd /opt/tar xzvf /root/jboss-as-7.1.1.Final.tar.gzmv jboss-as-7.1.1.Final/ jboss-as– tạo user jboss nhằm chạy JBoss AS sau này:

useradd -r -s /sbin/nologin -d /opt/jboss-as/ jboss– Đổi owner thư mục /opt/jboss-as mang đến user jboss cùng group jboss:

chown -R jboss:jboss /opt/jboss-as/– tạo thành init file nhằm JBoss AS có thể chạy lúc hệ điều hành quản lý khởi động, sản xuất file /etc/init.d/jboss-as với ngôn từ như tại phía trên và cấp quyền thực hiện cho tệp tin này, cũng như chất nhận được service jboss-as chạy khi khởi động:

chmod +x /etc/init.d/jboss-aschkconfig --add jboss-aschkconfig jboss-as on– Khởi chạy dịch vụ thương mại JBoss AS:

service jboss-as start– Kiểm tra các file log, do tại chỗ này đang thực thi JBoss AS ở chính sách standalone đề nghị các bạn cũng có thể kiểm tra các file log tại thư mục /opt/jboss-as/standalone/log/– khoác định khi cài đặt, JBoss AS chỉ lắng tai ở địa chỉ cửa hàng 127.0.0.1, vì thế để bình chọn xem JBoss chuyển động hay chưa, bạn hãy truy cập vào http://127.0.0.1:8080 như hình mặt dưới:

*

– chúng ta cũng có thể quản trị JBoss AS bằng Administration Console tại địa chỉ http://127.0.0.1:9990 , mặc dù bạn nên tạo user để quản trị trước khi rất có thể sử dụng Administration Console, để chế tạo ra user quản lí trị chúng ta cũng có thể sử dụng script “add-user.sh” như hình mặt dưới:

*

– Bây giờ chúng ta có thể truy cập Administration Console của JBoss AS như hình mặt dưới:

*

– thử deploy 1 dứng dụng web nhằm “test” JBoss AS coi có chuyển động như ý muốn đợi ko ?+ Vào Runtime -> Deployments -> Manage Deployments -> chọn “Add Content”để deploy 1 dứng dụng website mới, và lựa chọn Next:

*

+ lựa chọn Save:

*

+ khoác định sau khi upload ứng dụng lên JBoss AS sẽ ở tâm lý “disabled” :

*

+ chọn Enable và lựa chọn Confirm:

*

+ truy cập http://127.0.0.1:8080/helloworld để “test” thử:

*

+ Các chúng ta có thể download tập tin “helloworld.war” trong nội dung bài viết tại đây.

Xem thêm: Top 10 Cách Hack Facebook Trên Điện Thoại Nhanh Nhất 2021 Có Hướng Dẫn Chi Tiết

– Các bạn có thể quản trị JBoss AS bằng “jboss-cli.sh” từ dòng lệnh phụ thuộc script /opt/jboss-as/bin/jboss-cli.sh– Vế đề làm sao để chạy JBoss trên Port 80 mà lại không đề nghị JBoss chạy dưới quyền thông tin tài khoản root ? chúng ta có thể tham khảo thực hiện iptables như làm việc bài setup apache tomcat hoặc quan sát và theo dõi các bài viết tiếp theo.

Chúc chúng ta thành công!

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Vietnam License.


Filed underLinux, TutorialsTaggedApache Tomcat, cai dat jboss, Java, jboss, jboss as 7, JSP, mẹo nhỏ linux
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *