STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ thích hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành 7810103BD01, C00, D15, D10, XDHB26Học bạ, chăm ngành lí giải du lịch
2 cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103AD01, C00, D15, D10, XDHB25.5Học bạ, siêng ngành cai quản trị lữ hành
3 Văn hoá các dân tộc thiểu số nước ta 7220112D01, C00, D15, D09, XDHB15Học bạ
4 kinh doanh xuất bạn dạng phẩm 7320402D01, C00, D15, D10, XDHB18.5Học bạ
5 tin tức - tủ sách 7320201D01, C00, D15, D09, XDHB15Học bạ
6 làm chủ văn hoá 7229042AD01, C00, D15, D09, XDHB19.5Học bạ, chuyên ngành thống trị hoạt động văn hóa truyền thống xã hội
7 làm chủ văn hoá 7229042BD01, C00, D15, D09, XDHB21Học bạ, chăm ngành cai quản di sản văn hóa truyền thống và cải cách và phát triển du lịch
8 kho lưu trữ bảo tàng học 7320305D01, C00, D15, D09, XDHB15Học bạ
9 Văn hoá học tập 7229040CD01, C00, D15, D09, XDHB25.5Học bạ, chăm ngành media Văn hóa
10 Văn hoá học tập 7229040AD01, C00, D15, D09, XDHB20Học bạ, chuyên ngành văn hóa Việt Nam
11 du lịch 7810101D01, C00, D15, D10, XDHB25.5Học bạ
12 quản lí trị dịch vụ phượt và lữ khách 7810103BD01, C00, D15, D1026Điểm thi TN THPT, chăm ngành lí giải du lịch
13 cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành 7810103AD01, C00, D15, D1026.25Điểm thi TN THPT, chăm ngành cai quản trị lữ hành
14 Văn hoá những dân tộc thiểu số nước ta 7220112D01, C00, D15, D0915Điểm thi TN THPT
15 sale xuất phiên bản phẩm 7320402D01, C00, D15, D1015Điểm thi TN THPT
16 tin tức - thư viện 7320201D01, C00, D15, D0915Điểm thi TN THPT
17 quản lý văn hoá 7229042AD01, C00, D15, D0919.5Điểm thi TN THPT, chuyên ngành thống trị hoạt động văn hóa xã hội
18 cai quản văn hoá 7229042BD01, C00, D15, D0921.25Điểm thi TN THPT, chăm ngành làm chủ di sản văn hóa truyền thống và phát triển du lịch
19 bảo tàng học 7320305D01, C00, D15, D0915Điểm thi TN THPT
20 Văn hoá học tập 7229040CD01, C00, D15, D0925.5Điểm thi TN THPT, chuyên ngành truyền thông Văn hóa
21 Văn hoá học tập 7229040AD01, C00, D15, D0921.5Điểm thi TN THPT, chuyên ngành văn hóa Việt Nam
22 du ngoạn 7810101D01, C00, D15, D1025.5Điểm thi TN THPT
23 làm chủ văn hoá 7229042CR01, R02, R03, R04, XDHB17Học bạ, chuyên ngành tổ chức triển khai dàn dựng
24 cai quản văn hoá 7229042CR01, R02, R03, R0417Điểm thi TN THPT, chăm ngành tổ chức triển khai dàn dựng
25 thống trị văn hoá 7229042DD01, C00, D15, D09, XDHB25Học bạ, siêng ngành tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch
26 làm chủ văn hoá 7229042DD01, C00, D15, D0925Điểm thi TN THPT; chuyên ngành tổ chức sự khiếu nại văn hóa, thể thao, du lịch
27 Văn hoá học 7229040BD01, C00, D15, D09, XDHB24.5Học bạ, chăm ngành Công nghiệp Văn hóa
28 Văn hoá học tập 7229040BD01, C00, D15, D0922.5Điểm thi TN THPT, siêng ngành Công nghiệp Văn hóa

*

*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *